"Var inte rädd för digitaliseringen"

David Nachmann har utvecklat digitala utbildningar inom yrkeshögskolan i tio år. Just nu leder han utvecklingsarbetet för IHM:s Digital Analytics Specialist - en yrkesroll som gjord för 2020-talet där datadrivet är det som gäller.

David Nachmann.jpg

Hej David, kan du börja med att berätta om din bakgrund?

– Jag har jobbat inom Yrkeshögskolan i nästan tio år och framför allt med utbildningar inom digital media, vilket innefattar marknadsföring, analys, content-produktion, Marketing Automation och lite annat. Jag var en av dem som var med och startade Sveriges första YH-program inom digital marknadsföring.

Då har du god förståelse för hur digitaliseringen förändrat arbetsmarknaden under 2000-talet?

– Ja mitt arbete har gjort att jag kunnat se hur både de digitala yrkesrollerna och de digitala branscherna utvecklats under åren. Ett viktigt systemskifte var exempelvis 2012 då internet blev Sveriges största reklammedium, idag dominerar digitala medier inom marknadsföring.

Märker man fortfarande av traditionell marknadsföringsstrategi?

– Många företag tror fortfarande att man kan kommunicera digitalt på samma sätt som man gjorde i traditionell marknadsföring, vilket inte stämmer. Många tror också att de kan kommunicera likadant i alla digitala kanaler, vilket inte heller stämmer om man vill uppnå bästa resultat.

När tog digital marknadsföring fart på allvar?

– Tidigt på 2000-talet, även om det var väldigt få företag som ägnade digital marknadsföring någon större tid eller pengar. Det stora skiftet i Sverige skedde runt 2015 och därifrån har i princip alla företag insett att de måste arbeta med datadriven marknadsföring - även om många fortfarande saknar kompetensen som krävs.

Vad innebär egentligen datadriven marknadsföring?

– Med data kan företag se hur kunderna beter sig på detaljnivå, vilket inte var möjligt innan digitaliseringen, och sedan kan verksamhetens köp och sälj-aktiviteter anpassas efter kundernas faktiska beteende. Det här ger konkurrensfördelar man helt enkelt inte klarar sig utan idag.

Vill du ha en efterfrågad roll i dagens och framtidens digitala samhälle?

Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig kompetensen att arbeta med digital och datadriven affärsutveckling.


Hur skulle du beskriva rollen Digital Analytics Specialist?

– Den digitala analytikerns roll är att kartlägga användares beteende i digitala medier: vilka besöker vår hemsida, vem tittar på våra annonser i sociala medier och så vidare. Vi lever i en digital miljö och då gäller det att kunna mäta den miljön, och sedan dessutom kunna avgöra om den insamlade datan är korrekt. En analytiker behöver också kunna särskilja vilken specifik data som är viktig för den egna verksamheten, det är fortfarande ett stort problem för många företag att avgöra detta.

Kan du exemplifiera hur rollen utvecklats den senaste tiden?

– Något som sker idag är att det blir allt viktigare att se både det digitala och det analoga utrymmet gemensamt, exempelvis när vi googlar en butik för att sedan gå in i butiken och köpa en produkt. Nu utvecklas mätmetoder för att kunna se om det faktiskt var ett digitalt fotavtryck som gjorde att konsumenten klev in i butiken eller tvärtom att butiksbesöket resulterade i ett digitalt köp.

För vem passar IHM:s utbildning Digital Analytics Specialist?

– Den passar nog nästan alla människor, men man ska inte vara rädd för digitaliseringen och man ska inte vara rädd att prova nya saker. Jag tror att det finns en bild av analytiker som en nörd som enbart grottar ner sig i exceldokument och siffror, men så ser definitivt inte rollen ut idag.

Hur skiljer sig IHM från andra utbildningsaktörer?

– IHM har en lång historia av utbildning, över 50 år, och vår styrka ligger i att det nästan på varje på företag i Sverige finns en person som har pluggat här. Det innebär att IHM har ett väldigt stort och aktivt nätverk, vilket i sin tur gör att våra utbildningar befinner sig väldigt nära branschen.

Hur skulle du mer säga yrkeshögskola skiljer sig från högskola och universitet?

– Man kan säga att yrkeshögskola och högskola/universitet har olika typer av utbildningar som utbildar till olika yrkesroller. Vid högskola och universitet berör man främst metodiken medan man på YH lär sig det praktiska arbetet. Man skulle kunna likna det vid att på högskolan och universitetet lär man sig rita och utveckla en bil, medan man på yrkeshögskolan lär sig att bygga och köra bilen.

Hur skulle du beskriva arbetsmarknaden för digitala analytiker?

– Det ser väldigt bra ut, eftersom digitala medier kommer fortsätta växa. Det ställs högre och högre krav på digitala analytiker vilket egentligen inte har att göra med yrkesrollen i sig utan snarare kan kopplas till att branschen börjat mogna och inse den enorma betydelsen av data. På det sättet har den digitala analytikern gått från att vara en person som satt i ett hörn och levererade rapporter till att behövas i styrelserummen.

Vad ser du mer för digitala tecken inför 2020-talet?

– En stor sak är att AI, artificiell intelligens, kommer komma in i digitaliseringen även om man kanske inte vet i dagsläget vilken roll den kommer att ha. Vi behöver dock inte oroa oss över att alla jobb kommer försvinna på grund av AI, utan AI kommer förändra och skapa nya yrkesroller inom digital analys. Med det sagt tror jag att AI kommer kunna ta digitaliseringen till en ny nivå inom 2020-talet.

Har du frågor om våra YH-utbildningar och framtidens arbetsmarknad?

Maila gärna på yh@ihm.se eller boka tid för rådgivning i kalendern.