Customer Data Developer - en framtidsroll

Dataanalyser, AI och Machine Learning är vardag för vissa men många företag har en lång digital resa framför sig. Här kommer rollen Customer Data Developer in. Möt Heléne Wallin, digital chef på Skistar, som berättar om rollen och IHMs nya YH-utbildning.

Hej Heléne, vem är du?

– Modig förändringsledare med högt engagemang och positiv drivkraft. Jag har lång internationell erfarenhet att leda team till lyckosam digitalisering & Customer Relationship Management. Sedan ett drygt år tillbaka är jag i en ny spännande roll som Digital Chef på SkiStar.

Som person är jag kundfokuserad och drivs av passion att ständigt förbättra kundupplevelsen. För att kunna göra det behöver vi förstå kunderna. När vi förstår kunderna kan vi utveckla både kundmöten, produkter och tillväxt. När vi lyckas blir kunderna glada, de anställda glada och företaget tjänar pengar.

Helene Wallin - Skistar.png

Heléne Wallin - Digital chef på Skistar

Berätta kort om utbildningen Customer Data Developer.

– Utbildningen handlar om att lära sig den disciplin som krävs för att vara analyslänken mellan IT och traditionella marknadsavdelningar. I en modern organisation arbetar du med största sannolikhet i det digitala teamet, eller analysteamet som tillhör verksamheten.

Under utbildningen kommer du att få lära dig hur man kan strukturera och analysera kunddata utifrån olika affärsprocesser och datakällor. Du kommer få tillämpa webb, AI och Machine Learning på kunddata för olika plattformar. Samt driva analysprojekt och ställa krav in till IT, samt sätta upp analyser för verksamheten och digital utveckling.

Vem riktar sig utbildningen till?

– Utbildningen är väldigt tillgänglig och riktar sig till en bred målgrupp.

Du kan ha varit ute på arbetsmarknaden och har funnit intresse i kundanalyser på olika digitala plattformar och vill fördjupa dig i det tekniska för att kunna ge bra kundanalyser som snabbt kan implementeras för att förbättra affären.

Utbildningen riktar sig också till dig med en gymnasieexamen i ryggen som söker en utbildning där du kan kliva rakt ut på arbetsmarknaden i en väldigt tydlig eftertraktad roll.

Hur ser framtiden ut för yrkesrollen?

– Efterfrågan på roller som Customer Data Developer kommer att öka i framtiden.

I Sverige finns det ett fåtal företag som ligger i framkant i att använda data-analyser, AI och machine learning. Väldigt många företag som har en lång resa att göra och känner sig stressade för att de inte vet hur eller var de ska börja. Med fortsatt ökad digitalisering och att lyckas nå kunderna genom bruset så kommer det i framtiden bli helt avgörande att kunna styra kunddata både på automatisering och personifiering. För att överleva långsiktigt behöver företagen också ta fler styrbeslut baserat på kunddata i större utsträckning än vad som görs idag.

Med ett ”gräv där du står”-mindset kan rollen Customer Data Developer göra skillnad och leverera redan från dag ett.