"Arbetet med kund-upplevelsen är otroligt spännande"

Linda Öhling har mångårig erfarenhet av att arbeta med kundupplevelsen. Erfarenhet som hon nu tar med sig in i ledningsgruppen för Customer Experience Specialist - en av årets nyheter på IHM Yrkeshögskola. Här är tre frågor och svar om utbildningen.

Hej Linda, berätta kort om dig själv

– Jag har en stark passion för kundcentriskt arbete - vad gäller att förstå kunders behov och vad som skapar värde för dem, att driva utveckling utifrån kundinsikter och att bygga en miljö där vi vågar testa saker för att lära oss ytterligare.

Linda Öhling - CES.png

Min bakgrund är 10 år som konsult, bland annat inom kunddriven affärsutveckling och +10 år i linjen där jag de senaste fyra åren ansvarat för kundupplevelsearbetet inom ett försäkringsbolag och byggt en organisation som agerar center of excellence i kundcentriskt arbete.

Jag reflekterar ofta över upplevelsen att själv vara kund, exempelvis när jag beställer mat på nätet, köper nya glasögon eller är kund i min bank och tycker att arbetet med kundupplevelsen är otroligt spännande med så många vinklar.

Berätta om utbildningen Customer Experience Specialist.

– Kurserna spänner över ett flertal centrala områden så som kundresemetodik, juridik, teknik, data samt analys. Därmed får deltagarna en bred grund för att kunna verka inom olika Customer Experience-roller. Den ger en förståelse för flera av de byggstenar som tillsammans skapar förutsättningar för ett starkt kundupplevelsearbete

Vem riktar sig utbildningen till?

– Utbildningen passar dig som söker en framtida roll där du får möjlighet att bidraga med att leverera både kund- och affärsvärde. Redan idag är kundupplevelsen central för att kunder ska välja organisationer, stanna kvar, utöka sitt engagemang och rekommendera till andra, och vi kommer se att den blir än viktigare framåt!

Customer Experience Specialist

Lär dig arbeta strategiskt och operativt utifrån tolkning och analys av data kopplat till kundupplevelsen.

Hur ser framtiden ut för yrkesrollen?

– Nu är ju jag lite färgad men jag tror verkligen att vi kommer att se att allt fler organisationer söker denna kompetens framåt. Arbetet med kundupplevelsen begränsas inte till företag, men inom exempelvis myndighetsvärlden, vården och ideella organisationer finns också ett växande behov. Jag ser en ljus framtid för denna yrkesroll.