Vilka yrkesroller behövs i e-handeln?

Vilka roller är mest eftersökta inom e-handelsbranschen idag? Vi kontaktade Sanny Malmberg, rekryteringsansvarig vid E-commerce Recruit som specialiserar sig på rekrytering inom just e-handel - och frågade honom vilken kompetens som branschen behöver.

Sanny Malmberg 900x900 färgfixad.jpg

Sanny Malmberg, vid E-commerce Recruit

Vilka roller är mest eftersökta inom e-handel?

– Just nu ser vi ett par roller som är efterfrågade i något större utsträckning. Den kanske mest klassiska rollen, E-Commerce Manager, som är den som navigerar bolagets ehandel, är alltid högt eftertraktad på marknaden. Likaså den breda och grundläggande rollen som E-commerce Coordinator som är en typisk ingångsroll i många bolag.

Roller inom Performance Marketing för att driva trafik i specifika kanaler är också ett hett eftertraktat område.

Ser ni ett glapp i efterfrågan och kompetens?

– Detta beror helt på vilken roll det handlar om och inom specifika roller kan det ibland saknas kunskap inom ett visst område. Detta varierar dock mycket från roll till roll och från individ till individ så där är inget tydligt glapp.

Distanskursen E-Commerce Coordinator ger dig verktygen för att kunna ta klivet in i e-handeln på allvar.

Finns det några kompetensbubblare inom e-com som ni tror kommer öka framöver?

– Vi ser tydligt att kompetenser inom ”nya marknader” ökar. Den övergripande titeln för dessa roller varierar, men kan exempelvis vara Expansion Managers vars huvudsyfte är att lansera försäljning på nya marknader och i nya länder.

Ett annat ben som vi ser en ökning inom är kompetens inom Marketplaces riktat mot performance inom detta område. Vi ser även att roller inom Performance generellt ökar, samt roller inom relaterade områden som exempelvis analys och contentframtagning.

Är det svårt att rekrytera inom vissa kompetensområden?

– Det är alltid svårt att rekrytera rätt kompetens inom hela e-handelsspektrat och inom digital marknadsföring och det är därför vi på E-commerce Recruit nischat oss inom just detta.

Det är en utmaning då vi möter en hög efterfrågan på kompetens inom e-handel samtidigt som många roller inom branschen är nya.

E-handelsbranschen befinner sig under ständig tillväxt och utveckling varpå efterfrågan på specifika kompetens inte alltid rimmar med utbudet. Ett exempel på utvecklingen och dynamiken i branschen är att marknaden efterfrågar kompetens inom TikTok, vilket är en bristkompetens på marknaden.

Vilken är företagens största utmaning i att rekrytera viss kompetens?

– En stor utmaning är att den relevanta målgruppen oftast inte är aktivt sökande på marknaden. Detta medför att det kan vara svårt för företag att komma i kontakt med relevanta kandidater om bolaget saknar nätverket.

En annan utmaning är att efterfrågan på kompetenserna är hög från många bolag samtidigt vilket gör att det blir ”kandidatens marknad”. För att möta denna utmaningen behöver företagen i större utsträckning arbeta med sitt anställningserbjudande och att kunna påvisa bra employer branding.

Vill du satsa på en karriär inom e-handeln?