Spännande framtidsutsikter inom Digital Analys

Mirza studerar Digital Analytics Specialist i Göteborg och han har valt att dela med sig av vad han har gjort på sin LIA hos den digitala byrån Semurai.

Mitt namn är Mirza, och jag är student och går utbildningen Digital Analytics Specialist här vid IHM Business School i Göteborg. För fyra år sedan flyttade jag till Sverige och bestämde mig för att ge mig hän min passion för digital analys. Jag bemästrade det svenska språket och fick en plats vid IHM Business School för att utbilda mig till digital analytics specialist. Det är en intensiv tvåårig utbildning som jag tror och hoppas ge mig en solid grund för att förstå och tillämpa de senaste analytiska teknikerna och verktygen.

Just nu genomför jag min praktik hos Semurai, där jag har fått möjligheten att arbeta sida vid sida med två experter som specialiserar sig på SEO/CRO & SEM/SoMe. De båda sitter med spetskompetens inom dataanalys på varsitt område, så det har funnits goda möjligheter för mig att utvecklas.

Vad arbetar Semurai med och vad har jag fått göra på min praktik

Därför har jag under min praktik fått arbeta med olika områden av digital analys och datahantering. Jag har fått erfarenhet av att tillämpa dataanalys i ett datadrivet arbete och förstå vikten av att göra informerade beslut baserade på insikter från first-party-data och algoritmer.

Låt mig ge er några enkla exempel på hur data-analys kan påverka olika områden av Semurais verksamhet.


• Analyser av kunddata och köpbeteenden gör att företag kan rikta sina marknadsföringskampanjer med mycket högre precision.
• Genom att analysera kvantitativ och kvalitativ feedback om kundnöjdhet data kan företag identifiera mönster och trender som påverkar kundupplevelsen.
• Analys av webbplatsens besöksstatistik, beteendedata och konverteringsdata gör att företag kan identifiera flaskhalsar och se tydliga och prioriterade punkter för optimering.
• Bistå produktutveckling genom att analysera användardata och feedback kan företag få värdefulla insikter om produkters prestanda och användarupplevelse.

AI och datadriven marknadsföring 2023

Det pågår en spännande utveckling inom användningen av artificiell intelligens (AI) inom digital analys. AI-tekniken har potentialen att revolutionera hur vi samlar in och analyserar data för att kunna ta strategiska beslut. Med hjälp av maskininlärning och avancerade algoritmer kan vi enklare använda oss av stora datamängder och på detta vis upptäcka mönster och trender som tidigare varit svåra att upptäcka.

Prediktiv analys

Mycket av vad vi kallar för AI idag är prediktiv analys, alltså genom att analysera vår historiska data och maskininlärning, försöka förutsäga högst sannolika framtida beteenden, mönster och trender. Detta ger oss möjlighet att fatta informerade beslut och anpassa våra marknadsföringsstrategier för att möta kundernas behov och förväntningar.

Microsoft clarity

Genom att använda Microsoft Clarity kan man nu få en mer djupgående förståelse för hur besökare navigerar på webbplatsen, vilka sidor de besöker, hur de interagerar med olika element och till och med få insikt i deras beteenden och utmaningar genom att titta på inspelningar av deras sessioner. Det är som att få en virtuell rundtur av deras upplevelse och det ger mig värdefull information för att förbättra webbplatsens användarvänlighet och konverteringar.

Microsoft Clarity är verkligen en intressant plattform för webbanalys som erbjuder spännande verktyg och insikter för att förstå hur besökare interagerar med en webbplats, med den senaste funktionen Co-Pilot ger det en helt ny dimension av möjligheter till kvalitativ och kvantitativ besöksdata. En av de mest framstående fördelarna med Co-Pilot är att det ger Microsoft Clarity förmågan att erbjuda konkreta rekommendationer istället för att bara presentera rådata och siffror. Till exempel så kan Co-Pilot inte bara upptäcka en sida på din webbplats som har en hög avvisningsfrekvens och istället för att enbart informera dig om detta - ge specifika förslag på åtgärder för att minska avvisningsfrekvensen. Rekommendationerna är genererade av GPT och om vi i framtiden kan koppla på “plugins” så kommer vi ha en riktig AI-optimeringsplatform för appar och webbplatser som själv kan upptäcka problem och åtgärda dessa!

Vill du ha en efterfrågad roll i dagens och framtidens digitala samhälle?

Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig kompetensen att arbeta med digital och datadriven affärsutveckling.

Google Analytics 4

Som en framtida digital analytiker var en av mina viktigaste uppgifter att guida nya kunder i övergången från Universal Analytics (UA) till Google Analytics 4 (GA4). Det var en spännande och utmanande process eftersom GA4 innebär en helt ny metod för spårning och analys.

Migrering från UA till GA 4

Med en grundlig analys av kundernas befintliga spårningskonfiguration i UA, och information om affärsmål och verksamhetsstruktur, har jag skapat spårning utifrån KPIer och dess mätdata. Med ett ordentligt grundarbete har jag kunnat överföra och migrera deras spårningsdata från UA till GA4 på absolut bästa möjliga sätt. Ingen kund har varit lik den andra, det har varit viktigt att anpassa spårningen efter varje kunds specifika behov och affärsstruktur.

Efter att ha utvecklat de unika spårningsplanerna implementerade jag GA4 på kundernas webbplatser. Jag såg till att den nya spårningskoden integrerades korrekt och att de relevanta händelserna (events) spårades på ett noggrant sätt. Utöver själva implementationen konfigurerade jag även mål och konverteringar i GA4 enligt varje kunds unika krav och önskemål. Genom att anpassa dessa inställningar kunde jag hjälpa kunderna att fortsätta mäta och analysera sina framsteg och affärsresultat på ett effektivt sätt även efter övergången till GA4.

Google Tag Manager

Nu över till GTM - Ett kraftfullt verktyg för tagghantering som gör det enklare att hantera och implementera spårningskoder på din webbplats eller app. Att sätta upp Google Tag Manager är enkelt och det har ett gränssnitt som gör att användare snabbt kan lägga till och uppdatera taggar och spårningskoder, vilket sparar tid och minskar risken för fel och konflikter med annan kod.

GA4 och GTM är ovärderliga verktyg för alla som arbetar med digital analys. De ger en djupare förståelse för användarbeteenden, effektiviserar spårning och mätning av data och hjälper dig att ta bättre beslut baserat på insikterna du får.
Inspirationsbild för egen och unik google looker studio rapport

Egen och unik Looker studio-rapport

När jag migrerade våra kunder från Universal Analytics till Google Analytics 4 (GA4) och fixade deras spårning med hjälp av Google Tag Manager (GTM), kunde jag erbjuda dem en fantastisk funktion - en "levande" Looker Studio-rapport för varje kund. Denna rapport som uppdateras i realtid har blivit en ovärderlig resurs för våra kunder då de snabbt och enkelt kan se hur deras webbplatser presterar och få insikter om trafik, konverteringar, betald marknadsföring, organisk räckvidd osv.

En annan rolig uppgift som jag är tacksam över är när Cimon och Konrad bad mig att genomföra en "share of search"-undersökning åt en potentiell kund. Att utföra en "share of search"-undersökning innebar att analysera och jämföra hur ofta potentiella kunder sökte efter relaterade termer på olika sökmotorer. Detta gav oss en insikt i hur varumärket och dess konkurrenter presterade i sökmotorernas värld.

För att göra en “Share of Search”-undersökning började jag med att samla in sökdata från olika sökmotorer och använda verktyg som Google Trends för att analysera sökvolym och intresse över tiden. Genom att sedan jämföra resultaten för (den potentiella) kundens varumärke med dess främsta konkurrenter för att identifiera eventuella mönster och trender.

Genom att analysera "share of search" kunde vi få en uppfattning om hur varumärket stod i förhållande till konkurrenterna på marknaden. Detta gav oss viktig information om varumärkets digitala synlighet, intresset från konsumenter och potentialen för tillväxt.

Jag hoppas att denna artikeln gett er en ordentlig inblick i min praktikperiod som digital analytiker och hur den har ökat min kunskap och erfarenhet inom området. Om ni har några frågor eller vill veta mer, tveka inte att kontakta mig. Jag tycker det är kul att diskutera nulägesanalys och den tekniska utvecklingen av datadrivna företag.

Tack igen och ha en fantastisk dag!
Mirza @semurai

Mirza the owl