Trotsa mötesnormen!

På alla arbetsplatser finns vissa ritualer som hedras som vore de heliga.

Även inom möten. Många av dessa är trevliga, som till exempel traditionen att dricka kaffe och småprata med kollegorna innan mötet drar igång på allvar. Några är tradiga (exempelvis slentrianmässiga powerpoint-traditionen) medan andra är rent skadliga (mötesinfarkt-tendenser och aggressiv-dominanta mötesledare).

Så varför helgar vi dåliga mötestraditioner? En förklaring är säkert att många känner sig stressade på jobbet och inte anser sig ha tid att ändra på invanda processer. Man förväntar sig inte att det ska vara mödan värt. En annan anledning är att vi är flockdjur och helst gör som andra gör. Det är för många svårt att komma med nya sätt att göra saker på. Det kräver mod.

Men den som trotsar mötesnormen har mycket att vinna. Det kan handla om att våga inleda ett möte med en icebreaker-övning, att ändra på möbleringen, att hålla ett walk-and-talk-möte, eller att be deltagarna om att aktivt delta i en aktivitet. Vad än du hittar för möjligheter, låt mötets processer överraska och tillåt variation under mötets gång. Det är roligare för alla och det gör det lättare för deltagarna att lära sig. Dessutom skapas ett engagemang hos deltagarna, och en vilja att bidra till mötet.

Våga vara lite kreativ i din egen mötesdesign och se vad det kan göra för era möten!

Vilket är ditt nästa steg?

IHM:s utbildningar säkrar kompetensen som säkrar din karriär