Tips på icebreakers och energizers för bättre möten

För att skapa bättre effekt av möten så behöver vi skapa mer energi och ta med höger hjärnhalva. Den står bland annat för intuition, känslor, kreativitet och att tänka helhet. Här följer fyra enkla och roliga övningar att ta till när du behöver en bra start på mötet, vill bygga team eller bara öka energin.

Två icebreakers

En Icebreaker är ett snabbt, enkelt och roligt sätt för deltagare att lära känna varandra.

Icebreaker 1: Tre påståenden

Tidsåtgång: cirka 10 minuter.

Fungerar bra på en grupp som träffats från några gånger till att de jobbar ihop för jämnan. Gör såhär:

 • Dela upp deltagarna i grupper på 3-5 personer.
 • Ge deltagarna 5 minuter att skriva ner 3 påståenden om sig själva. 2 ska vara sanna och 1 ska vara påhittat.
 • När 5 minuter har gått börjar en i gruppen att läsa upp sina påståenden och därefter ska de andra gissa vilken som är påhittat.
 • Därefter går man runt tills alla i gruppen har fått läst upp sina påståenden.

Övning går att köras flera gånger om då det brukar bli roligare påståenden för varje gång! Mycket skratt och energi!

Icebreaker 2: Högsta gemensamma nämnare

Tidsåtgång: cirka 10 minuter

Fungerar bra på såväl grupper som ses för första gången som grupper som arbetat ihop tidigare. Gör såhär:

 • Skapa smågrupper 3-5 personer.
 • Varje grupp ska på 5 minuter försöka hitta högsta gemensamma nämnare för gruppen. Till exemepel att alla i gruppen har en gemensam hobby, att alla har sett samma film eller har varit i x antal länder. Utmana gruppen till att komma på så oväntade nämnare som möjligt!
 • Bryt efter 5 minuter och be grupperna presentera sin högsta (och mest oväntade) nämnare.

5 TIPS TILL LYCKAD PROJEKTLEDNING

Thomas Saastad hjälper dig i konsten att leda projekt


Två energizers

En Energizer är ett effektivt sätt att höja energin i gruppen.

Energizer 1: Jag har aldrig…

Tidsåtgång: cirka 10 minuter.

Det här är en energiövning som passar såväl i koncernledningen (jag har kört den i flera bolag!) som på det privata partyt. Passar även som en "lära känna sig övning" och ger såklart massor av energi och skratt!

 • Man går laget runt och den som står på tur säger t ex: Jag har aldrig kört mot rött och reser sig upp.
 • Alla som då har kört mot rött reser sig också.
 • Därefter är det nästa persons tur. Den som säger "jag har aldrig" ska alltså berätta om en sak som den personen har gjort och samtidigt resa sig. Bara de som aldrig har gjort det som sägs sitter kvar.

Detta skapar massor av skratt och energi i rummet. Det är svårt eftersom alla får hela tiden måste tänka efter eftersom det är ett "tvärtom"-tänk.

Energizer 2: Energimingel

Tidsåtgång: cirka 10 minuter.

Detta är en oerhört kraftfull energizer och passar bäst i arbetsgrupper som känner varandra och inte överskrider 20 personer i antal.

När energin har gått ur ett möte, eller du vill avsluta med att alla ska känna sig pigga när de går ifrån mötet, är detta en fantastiskt bra övning.

 • Du säger: Det är dags för energimingel!
 • Då reser sig alla och går runt och ”minglar”. När de stöter på varandra så ska de säga något positivt till varandra.

Denna övning kan kännas jobbig första gången, framför allt om det är en arbetsplats där feedback inte tillhör kulturen. Men redan andra gången kommer det att hända stora saker, jag lovar!

(Nej, jag vet, alla behöver inte älska varandra. Men om jag inte kan säga något positivt om en kollega säger det mer om mig än om kollegan!)

När energi uppstår blir vi mer engagerade, mer öppna och börjar letar rätt istället för fel. En icebreaker att börja mötet med gör att vi kopplar på den högra hjärnhalvan och har lättare att se helhet - vi blir också mer kreativa. Detta sammantaget gör att vi skapar förutsättningar för en bättre effekt av mötet.

Stay gr8

Micke Darmell, mötesevangelist

Micke är mötesevangelist, författare och föreläsare i det brännheta ämnet "den ständiga uppkopplingen" - om konsten att verka i en uppkopplad värld. Min tes är att oavsett om du är ledare, kollega, vän, eller partner kommer du att lyckas om du kan vara härvarande.

Ta dina projekt till en helt ny nivå - bli certifierad projektledare med IHM