Hoppa till innehåll
hero1

Icebreakers och energiövningstips för bättre möten!

Författare: Micke Darmell

För att skapa bättre effekt av möten så behöver vi skapa mer energi och ta med höger hjärnhalva. Den står får bl. a. intuition, känslor, kreativitet och att tänka helhet.

Energitips!

Här kommer 4 enkla och fungerande övningar att ta till när du behöver ha en bra start eller öka energin under mötet.

Två icebreakers:

Tre påståenden

Fungerar bra på en grupp som träffats från några gånger till att de jobbar ihop för jämnan. Dela upp deltagarna i grupper 3-5 personer. Ge dem 5 minuter på att skriva ner 3 påståenden om sig själva. 2 skall vara sanna och en skall vara påhittad.

När fem minuter har gått så börjar en i gruppen och läsa upp sina påståenden och därefter skall de andra gissa vilken som är påhittad. Sedan går man runt till alla i gruppen har fått läst upp sina. Denna övning fungerar att köras flera gånger då det brukar bli roligare påståenden varje gång! Mycket skratt och energi!

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Högsta gemensamma nämnare

Skapa smågrupper 3-5 personer. Varje grupp ska på några minuter försöka hitta högsta gemensamma nämnare för dem. Det kan exempelvis vara film, musik eller valfritt tema.

Fungerar bra på såväl grupper som ses för första gången som grupper som arbetat ihop tidigare.

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Två energizers:

Jag har aldrig……

En energiövning som passar såväl i koncernledningen( jag har kört den i flera bolag!) som på det privata partyt! Passar såväl som en "lära känna sig övning" är att det ger energi med massor av skratt!

Här går vi laget runt. Den som står på tur säger t ex: - jag har aldrig kört mot rött med bil och reser sig upp. Alla som då har kört mot rött reser sig. Därefter är det nästa persons tur. Den som säger "jag har aldrig" skall alltså berätta om en sak den personen har gjort, samtidigt så reser den på sig. Bara de som aldrig har gjort det som sägs sitter ner.

Detta skapar massor av skratt och ny energi i rummet! Det är svårt eftersom alla får hela tiden tänka efter, eftersom det är ett "tvärtom" tänk. Det är svårt att göra något aktivit när vi inleder med "jag har aldrig...:"

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Energimingel

Detta är en oerhört kraftfull enegizer! Denna passar bäst i arbetsgrupper som känner varandra. Passar grupper under 20 personer.

När energin har gått ur ett möte, eller du vill avsluta med att alla skall känna energi när de går ifrån mötet är detta en fantastiskt bra övning. Du säger; - Det är dags för energimingel! Då reser sig alla och går runt och ”minglar”. När de stöter på varandra så skall de säga något positivt till varandra.

Tidsåtgång ca 10 minuter.

Denna övning kan kännas jobbig första gången, framförallt om det är en arbetsplats där feedback inte tillhör kulturen. Redan andra gången kommer det att hända stora saker, jag lovar! (nej, jag vet, alla behöver inte älska varandra. Om jag inte kan säga något positivt om en kollega säger det mer om mig än om kollegan!)

När energi uppstår, blir vi mer engagerade, mer öppna, letar rätt istället för fel etc. En icebreaker att börja mötet med gör att vi kopplar på den högra hjärnhalvan och på så sätt lättare att se helhet, vi blir också mer kreativa. Detta sammantaget gör att vi skapar förutsättningar för en bättre effekt av mötet.

Stay gr8

Micke Darmell, mötesevangelist

Micke är mötesevangelist, författare och föreläsare i det brännheta ämnet "den ständiga uppkopplingen" - om konsten att verka i en uppkopplad värld. Min tes är att oavsett om du är ledare, kollega, vän, eller partner kommer du att lyckas om du kan vara härvarande.

;