Ta emot en LIA-student och utmana din verksamhet

För många kanske det upplevs besvärligt och arbetsamt att ta emot en LIA-student. Särskilt nu när det mesta behöver ske på distans. Glöm det och inse fördelarna med att under ett antal veckor få en extra person som både kan driva ett specifikt projekt och delta i löpande säljarbete. Här delar Johan Martinsson, VD på Madicon AB, tankar och tips kring att ta emot LIA-studenter.

Det är ett ansvar att ta emot en LIA-student och bidra till dennes utveckling. På Madicon Business Sherpas har vi flera gångar tagit emot LIA-studenter som bidragit till verksamheten. De varit mycket ambitiösa och tagit tag i uppgifterna, som många gånger varit rejält utmanande, med full entusiasm.

Framförallt har de utmanat oss i sina frågeställningar om olika delar i verksamheten. För vår del har de även bidragit med extra arbetskraft. Det finns också en nytta i till exempel deras SWOT-analyser och andra kommentarer att det följer skolboken. För handen på hjärtat så är det bra att bli påmind att vi själva tänjer på gränserna under resans gång.

"Vi rekommenderar verkligen att ta emot en LIA-student från IHM Account Manager B2B-utbildningen."

Johan Martinsson, Vd på Madicon AB.

"Min LIA period på Madicon Business Sherpas har varit väldigt lärorikt och givande. Mitt mål var att få en helhetsinblick i företaget och även kunna få se hur det jag har lärt mig på IHM appliceras i praktiken. Dessa veckor gick väldigt fort, jag har fått träffa massor med erfarna människor och även fått relevanta uppgifter relaterade till min sälj utbildning. Jag rekommenderar LIA starkt!"

Boshra Yasmin, studerande på Account Manager B2B.


Som YH-företag formar du framtiden för din bransch!

Vill ditt företag ta emot LIA-studenter eller föreläsa på IHM?


6 Tips till dig som tar emot LIA-studenter

  • Utse en ansvarig handledare för LIA-studenten i god tid så att uppgifter kan förberedas.
  • Var noga i val av person så att personen kan klara de uppgifter som ni planerar.
  • Definiera ett särskilt projekt för LIA-studenten. Bra om det kan utföras relativt självständigt och slutföras under projektperioden.
  • Låt LIA-studenten delta i löpande verksamhet precis som om det var en nyanställd.
  • Håll regelbundna uppföljningsmöten, minst 2 ggr/vecka.
  • Använd LIA-studentens ”utifrån-ögon” till att granska verksamheten i sin LIA-rapport.