Utan strategi vissnar ditt varumärke

Hur ser framtiden ut för marknadsförare i den digitala tidsåldern? Vi ringer upp vår bäste spanare Calle Peyron, varumärkes- och marknadsstrateg, som till vardags driver företaget Mind Your Brand och undervisar på IHM.

– Jag tror att vi kommer se en utökning av GDPR-initiativ som kommer gälla i västvärlden, USA och Europa. Vi kommer få se fler politiska krav från makthavare för att försvara vår personliga integritet. Vi kommer få se en mycket större reglering av internetannonsering och techbolagen.

I USA kan det bli så att man går in och slår sönder de stora sociala mediebolagen för att förhindra Facebook att ha 70 procents dominans på sociala medier via deras kanaler. Google kanske inte tillåts ha både sökmotor och annonsering, de kanske bryts upp.

Vad innebär det här, tror du?

– Det gör det knepigt för marknadsförare som förlitat sig på att man kan hårddra data i den digitala världen, där man kan följa kunderna genom hela deras sökhistorik över internet. Så kommer det inte förmodligen inte att fortsätta.

Vi ser en växande trend till motkraft mot digitaliseringen. unga människor som nu börjar tröttna. Man hoppar av Facebook, de har inte längre en växande andel, Twitter har tappat fart, Snapchat är på dekis. En andel unga säger ”nej tack” till digitalt beroende. Det här måste vi som marknadsförare vara medvetna om.

Vilka andra förändringar inom digital marknadsföringen sker just nu?

– Man ser att resurserna rör sig från outbound till inbound marketing. Det är helt enkelt så att man flyttar rörliga resurser för att exempelvis köpa media eller space, till fasta tjänster för att exempelvis skapa content eller arbeta med SEO (Search Engine Optimization).

Vilka konsekvenser får det?

– Det är ett problem eftersom denna förskjutning på marknadsavdelningarna gör att många av dem sitter fast i tjänster snarare än att ha fria resurser att skapa kampanjer, fria resurser för att kunna nå nya kunder.

Vill du utveckla det?

– Man kan dela delar upp marknadsföringen i två delar:

  1. Skaffa nya kunder
  2. Vårda och utveckla de kunder man redan har med högre köpfrekvens och låta användarna vara vidareförmedlare av varumärket med exempelvis användargenererat innehåll.

Här kan man se en förskjutning till att vårda de kunder man redan har och vidareutveckla dem, men så fort man vill genomföra en tillväxtstrategi via nya kunder och nya intäktsflöden så finns det inte mycket resurser att frigöra. De bästa sitter fast i de kanaler man redan behärskar.

Carl_Peyron_1200x600.jpg

Carl Peyron

Hur löser man problemen som uppstår med den här typen av förändringar?

– Man måste skaffa sig en helhetsbild, Man måste skaffa sig kunskap och kundinsikt. Låt oss ta Redbull som exempel. De har gått från en produkt till en hel serie av produkter. De måste ha distributionsledet med sig, de behöver utbilda säljare, skaffa säljmaterial och backa upp det med varumärkesbyggande och kommunikation, inte minst. Det är ett jätteprojekt, och då behöver man en strategi.

Du utbildar själv inom strategisk marknadsföring, varför är utbildning i ämnet relevant för framtiden även för mindre bolag?

– Det handlar om hur man får ihop sin marknadsmix. Säg att du tillverkar blockljus och konkurrerar med Liljeholmen, och du har bara kommit in på Axfood med dina blockljus. Nu vill du växa och skulle även vilja komma in på ICA. Då kan vi i den här utbildningen bena ut vad du behöver jobba med, vilka dina utmaningar är och vad du har för möjligheter. Här kan vi hjälpa alla former av verksamheter, det kan vara företag, fackförbund eller partier. Det kan vara stora industribolag som behöver överleva i automatiseringen.

Titta närmare på detaljerna kring Growth & Marketing Strategy