Så mår vi bra på arbetsplatsen

I dag pratar många om arbetsmiljö och välmående på arbetet. Dock är det betydligt färre som har en bra plan för hur man strukturerar upp och genomför en långsiktig satsning på just arbetsmiljö och välmående.

Hur ser arbetsmiljöarbetet ut i din organisation?

Att få bekräftelse är det enskilt största psykologiska behov människan har - att få känna tillhörighet. När vi är ute och pratar om arbetsmiljö i organisationer, såväl i företag som kommunalt, är det frapperande tydligt att vi inte alls ser och bekräftar medarbetare och kollegor i den utsträckning vi borde.

Vikten av medarbetarsamtal kan inte nog betonas. Tillsammans med en individuell handlingsplan kopplad till medarbetarsamtalet har man kommit långt.

Här kommer en utmaning: Tänk ut en person på din arbetsplats som du inte pratar så ofta med. Tänk ut en fråga om något som hen är intresserad av. Välj ut ett bra tillfälle och ställ frågan vill personen OCH lyssna. Koncentrera dig på vad personen verkligen säger. Frågan blir; hur länge lyssnade du på vad personen sa utan att göra egna associationer och vandra iväg i dina tankebanor? Hur många % av vad personen sa skulle du kunna återberätta?

Att lyssna är en underutvecklad förmåga hos de flesta. I kontrasten mellan vårt behov av bekräftelse och oförmåga att lyssna ligger mycket gnissel och en haltande arbetsmiljö

Men hur kommer vi igång? Var startar vi? Svaret ligger i förståelsen för kopplingen mellan lönsamhet och investeringar i arbetsmiljön. Hur kan vi investera i arbetsmiljön på ett lönsamt sätt?

VÄXLA UPP PÅ 3 DAGAR! LÄS EN KORT KURS REDAN NU!

Våra korta kurser ger dig rätt verktyg för att snabbt bli vassare i din roll, vad behöver du?

Block with type "ProductFactsBlock" not found

Hälsoekonomi – det lönsamma arbetsmiljöarbetet

Sambandet mellan ökad lönsamhet och investeringar i arbetsmiljön är inte alltid lätta att se. Det krävs ofta ett mer långsiktigt tänk än vad som finns idag.

När vi pratar med HR-avdelningar om förebyggande friskvårds- och arbetsmiljöarbete ser de ett stort behov av ekonomiska satsningar på området. Majoriteten upplever dessvärre att företagsledningen inte prioriterar detta när det kommer till budget och målsättningar för verksamheten. HR uttrycker ofta frustration i att de inte når fram med sitt budskap kring behovet av ett hållbart arbetsmiljöarbete.

Företagsledningar i både mindre och större företag har idag stor press på sig att prioritera bland anant effektivitetsprocesser och högre försäljning. Det är en utmaning och kräver därmed mod att investera i arbetsmiljön.

Många organisationer upplever det här som en stor konflikt att överbrygga. Tvärtom! Det är precis här som HR och företagsledning kan mötas för att skapa fantastiska resultat både för individ, team, företag och dess ägare.

För att nå fram till en ledningsgrupp eller styrelse behöver HR använda ett språk som mottagaren känner till. Förbered mötet med att skicka in din agenda samt eventuella underlag i förväg så alla får möjlighet att förbereda sig. Finns det möjlighet så är det alltid fördelaktig om man kan ha ett förmöte med någon som sitter i ledningsgruppen/styrelsen så att det redan är insatta och positiva till frågan.

Vikten av en hållbar arbetsmiljö kommer vi att prata om:
Onsdag den 20 nov kl 8.15 på IHM

Mår medarbetarna bra, mår företaget bra!