Hon tar affärsstrategin till besöksnäringen

Jeanette Berggård har lärt ut ekonomi och affärskunskap på IHM i sex års tid, samtidigt driver hon eget företag och skriver böcker om lönsamhet och praktisk affärsekonomi. I höst är hon en av lärarna bakom YH-utbildningen Revenue Management för besöksnäringen.

Hur skulle du beskriva dig själv och din professionella roll?

Jag heter Jeanette Berggård och jag arbetar som lönsamhetsutvecklare och författare till böcker inom ämnet ekonomi. I den här utbildningen har jag hand om delar av kursen Ekonomi och affärsstrategi i besöksnäringen.

Hur skulle du beskriva utbildningen Revenue Management för besöksnäringen?

Utbildningen ger en bra blandning av teori tillsammans med praktiska fall att arbeta med, vilket ger relevanta kunskaper och färdigheter för deltagarna att direkt ta med sig in i sitt dagliga arbete.

För vem passar Revenue Management för besöksnäringen?

För de som har arbetat några år inom besöksnäringen och är redo att ta nästa steg för att skapa sig en helhet inom affärsekonomin samt skapa bättre lönsamhet.

Vad särskiljer utbildningen?

Den är kort och intensiv och vi går igenom de begrepp och strategier som är kopplade till besöksnäringen med speciella insatser för att öka grundförståelsen för affärsekonomin, öka lönsamheten och optimera intäkterna.

Varför brinner du för det här ämnet?

Jag tycker om att lära ut affärsekonomi på ett enkelt sätt som gör att deltagarna på mina kurser snabbt kan omsätta sina nya kompetenser i sina vardagliga arbetsuppgifter. När man har lärt sig grunderna inom affärsekonomi så är det kul att ta tag i lönsamhetsberäkningar och optimera intäkterna. Att se helheten och förstå vad som ger lönsamhet gör arbetet än mer intressant.

Jeanette Berggård

FÖRFATTARE OCH UTBILDARE

Lärare för kursen Ekonomi och affärsstrategi för besöksnäringen på YH-utbildningen Revenue Management för besöksnäringen