Bli en del av tillväxten inom besöksnäringen

Till hösten startar vi en helt ny utbildning i Kalmar med Vimmerby som satellitort. Utbildningen heter Konceptutvecklare – Event och Besöksnäring och syftar till att stärka kompetensen i en redan stark region inom turism. Karriärmöjligheterna är många och näringslivet står redo att anställa!

Alla IHM:s yrkeshögskoleutbildningar formas och utvecklas i mycket nära samarbete med företagen i branschen och den breda sammanslutningen bakom ansökan borgar både för kvalitet och tillväxt. Se vad näringslivet säger om utbildningen och behovet av kompetensen i regionen.

Jocke Johansson

VD på Astrid Lindgrens Vimmerby

- Branschen är i behov av kompetens inom precis det område som utbildningen ringar in. IHM är ett utbildningsorgan som har mycket goda referenser varför allt pekar på att de skulle klara det utmärkt. Har själv erfarenhet av IHM då jag för många år sedan gick affärsutvecklingsutbildning i Sthlm.

Robert Andersson

Byråchef/delägare på Alarmstreet Kommunikation

- Denna typ av kunskap behövs verkligen redan idag men framförallt framåt då vi ser att det har skapats ett stort behov ute på marknaden att i någon form möta sin kundgrupp och då är event ett otroligt effektivt redskap. Tyvärr är det väldigt svårt att hitta kompetent personal som förstår helheten.

Magnus Franzen

VD på Attraktiva Oskarshamn

- Vi ser att event och besöksnäring är en väsentlig del i vår tillväxtstrategi, men i dagsläget saknas en relevant utbildning inom området. Det skulle kännas bra om en välrenommerad aktör driver denna typ av utbildning för att attrahera rätt sökande. IHM är en sådan aktör och som dessutom har en stark förankring i den lokala näringen

Karin Lagerlöf

Marknadschef på Kalmar Öland Airport

- Vi har som plats (Kalmar m omnejd) en stark förankring i besöksnäringen och även behov av specialutbildad kompetens inom området för att kunna fortsätta utvecklas i framkant. Att ha utbildningen lokaliserad här ger dels de studerande en viktig och kvalitetssäkrad koppling till arbetslivet och tvärtom, oss som företag inom näringen en möjlighet att rekrytera efterfrågad kompetens. En win-win för framtida utveckling.

Ulrika Wirstam

VD/hotellchef på Sjöfartshotellet i Oskarshamn

- Då vi är en växande bransch som tidigare inte ansetts "så viktig" så är det ofta brist på kompetent personal.

Kristina Blad

Ägare av Stormblad i Kalmar

- Den här typen av kompetent och välutbildad personal saknas i branschen. Vi har haft svårt att hitta kompetens inom dessa områden. Därför ser vi med tillförsikt fram emot att denna utbildning kan tillgodose vårt behov av framtida arbetskraft, underleverantörer och samarbetspartners.

Marcus Thell

VD på Stufvenäs Gästgifveri

- Behövs alltid relevant och bra utbildning inom besöksnäring. Behovet framöver kommer vara enormt.

Anette Ousbäck

General Manager på Choice

- Viktigt att kompetensen finns för framtida rekryteringar. Att det händer mycket i branschen är det ingen tvekan om och att rekryteringsbehovet framåt ökar, likaså kvalifikationerna.

Pär Israelsson

Besöksnäringschef på Destination Kalmar

- Vi är en evenemangsstad i stark utveckling och denna kompetens kommer behövas både hos oss och hos våra samarbetspartners.

Susanne Stockman

Destinationsansvarig i Nybro kommun på Glasriket

- Det blir mer och mer komplex inom konceptutveckling. Det krävs en kombination mellan teori och praktik, vilket IHM har i sina utbildningar

Catrin Stighammar

Verksamhetschef på Kalmarsalen Konferens & Evenemang

- Besöksnäringen och eventbranschen har och genomgår en transformation vilken inbegriper allt från uppfattningen av efterfrågad service till vilka värden som uppskattas av kunderna främst gällande hållbarhetsaspekter och den digitala utvecklingen. Denna förändringsresa som i snabb takt kommer fortsätta en lång tid framöver ställer nya krav gällande kunskap kring det juridiska, skapa lönsamma och hållbara affärsmodeller och förmåga att skapa och leda projekt anpassade efter framtidens behov. Kompetensen inom besöksnäringen har länge byggt på bra bemötande men redan idag och särskilt om några år kommer den kompetens som behövs vara en helt annan. Då branschen befinner sig i ett förändringsstadie är det viktigt att de studerande får ta del av verkligheten redan under studietiden med verksamma föreläsare och perioder av LIA ute på arbetsplatser. Detta ger studenterna en möjlighet att redan innan de ska ut på arbetsmarknaden ha en förståelse för att arbeta i en.

Jakob Franzén

Turismansvarig på Västervik Framåt

- Utbildningen är viktig i regionen för att bredda och fördjupa kompetensen hos de som verkar i besöksnäringen, vi behöver ställa om för att möta framtidens gäster och deras behov/förväntningar. Västervik är årets sommarstad för andra året i rad och vi vill utvecklas ännu mer!

Magnus Lagerlöf

VD på Ekerum Resort Öland

- Utbildningens innehåll är viktigt för en näring på frammarsch i detta land. Att IHM, såväl som andra alternativ, har identifierat detta behov är naturligtvis av godo.


Vill du arbeta med event och destinationsutveckling?

Om du studerar Event & Destination Developer får du lära dig att utveckla koncept och produkter för event- och besöksnäringen.