Så fort man säger E-handel hörs Kalmar

På Varvsholmen flockas startups, E-handlare och entreprenörer - och de som samlar hela nätverket är Kalmar Science Park. Vi frågade parkens vd Louise Östlund hur hon tror Varvsholmen kommer påverkas av att den nya YH-utbildningen E-commerce Manager flyttar in efter sommaren.

Louise Östlund.jpg

Louise Östlund har lett Kalmar Science Parks expansionsresa i över ett decennium

Hur kommer det sig att Kalmar lyckats så väl inom E-handel?

– De har byggt upp en kultur av att hjälpa varandra och ta del av varandras framgång och misstag, en E-commerce-anda med genuina drivkrafter och mycket kunskap. Idag är vi Sveriges femte största E-handels-kommun om man räknar på antalet anställda inom E-handelsbranschen.

Hur påverkar E-handeln mer analoga bolagen?

– E-handel kan vara både ett hot och en möjlighet, ett hot om man inte tar sig an det, men en möjlighet om man istället hoppar på det. För att kunna det krävs kunskap och där kommer E-commerce Manager-utbildningen in. Nu kommer möjligheten att kompetensfylla sitt bolag med fräscha nybakade studenter som har med sig riktlinjerna för hur man transformerar en verksamhet till en E-handel.


En ny digital framtid i Kalmar? Utbilda dig till E-commerce Manager


Hur skiljer sig begreppet E-handel från Digital Business?

– Allt eftersom att E-handeln började bli smör och bröd i dagens bolag så insåg vi att man inte riktigt fick in framtidskänslan i begreppet E-handel. Då började vi titta på vad E-handel egentligen handlar om, vilket resulterade i Digital Business. Det inkluderar organisatoriska frågor, affärsmodeller, teknik och så vidare, vilket är precis vad IHM Business School kommer ta upp i E-commerce Manager-utbildningen.

Vilka står bakom Kalmar Science Park?

– Vi ägs av Kalmars kommun som är en väldigt stark ägare som har förstått vikten av att ha en Science Park och Incubator i en kommun, för det här är verkligen en tillväxtmotor för framtidens bolag och ett verktyg för att möta framtidens utmaningar. Vi jobbar mycket nära regionen i innovation- och tillväxtfrågor.

Sträcker sig Kalmars E-kraft även utanför Varvsholmen?

– Det är bolagen i Kalmar med omnejd som skapar den här kulturen och Science Parken är en nod i det här. Handelns utredningsinstitut, HUI, gjorde en utredning där de hörde av sig till oss och sa: Kalmar hörs i alla sammanhang så fort man säger E-handel, hur lyckas ni? För oss handlar det om att bygga upp en stark kultur för om man har den stabila basen så klarar man det mesta.

Hur kommer samarbetet mellan IHM Business School och Kalmar Science Park se ut?

– Det känns fantastiskt kul att jobba med er för ni är en väldigt erfaren aktör inom Yrkeshögskolan och det finns inte så många YH-utbildningar i den här regionen. Vi kände direkt när vi möttes att vi har förmågan att koppla utbildningen till de bolag som är knutna till oss och vi har tillgång till väldigt kompetenta medarbetare som kan föreläsa. Jag tror att vi kommer kunna bli en viktig mäklare mellan studenterna och bolagen. Enligt prognosen kommer det finnas 80 LIA-studenter när två klasser är igång vilket kommer ge en win/win för båda parterna, för om det är något bolagen skriker efter här så är det arbetskraft.

Så det finns ett stort kompetensbehov?

– Det är jättestort. Vi ser E-commerce Manager som ett komplement till universitetet här för en helhjärtad E-utbildningen finns inte där och marknaden eftersöker kompetens inom ämnet E-commerce management, människor som kan hantera helheten och sy ihop det hela.

Hur har företagen i Kalmar kunnat påverka utbildningen?

– Företagen här ville också se kunskap i internationell E-handel i den här utbildningen vilket IHM nu lagt till som ett block vilket är unikt med E-commerce Manager i Kalmar. Det är ett krav på bolagen vi tar in i Science Parken att man ska ha den internationella marknaden med i tänket. Den internationella delen tror jag kommer bli en USP för E-commerce Manager-utbildningen i Kalmar, att här kommer studenter som redan är drillade i internationella relationer och strategier.

Hur ser du på framtiden för Kalmar och Kalmar Science Park?

– Om några år kommer vi vara ett komplett kunskapscenter inom E-commerce, känt både nationellt och internationellt. När IHM Business Schools närvaro i E-handels-klustret satt sig kommer sannolikt fler E-handelsbolag etablera sig som vi både kan stötta inom tillväxt och kompetensförsörja, de är nyckelorden.

Är du fundersam över våra YH-utbildningar?


E-commerce Manager, Kalmar

Kostnad: Avgiftsfri och CSN-berättigad

Omfattning: 80 veckor (två år, inklusive två LIA-perioder)

Examensresultat: 400 Yrkeshögkolepoäng, SEQF nivå 5

Tänkbara yrkesroller: E-commerce Manager, Digital affärsutvecklare, Online Business Developer, Omnichannel Manager etc.

Läs mer om utbildningen här

I samarbete med:

yh-blogg_ecom-kalmar-logos.jpg