IT solutions är framtidens lösningar

IT-sektorn är jätten som växer och tar ett allt större grepp om dagens samhälle. Branschen skriker just nu efter utbildade företagssäljare eftersom tekniska lösningar - IT solutions är framtiden.

Enklare säljjobb ersätts av datorer samtidigt som behovet av medarbetare som behärskar försäljning av IT-tjänster och IT-projekt aldrig varit större. Det handlar alltså om om att kunna sälja produkter och tjänster i en bransch som står under konstant och blixtsnabb utveckling. Exempelvis Microsoft, för fyra år sedan baserades deras intäkter i Sverige på försäljning av Office-paketet. Bara två år senare hade dessa intäkter sjunkit till 10 procent av Microsofts försäljning och huvudintäkterna kom istället från deras molntjänster.

Johanna Carlsson studerar Säljare IT Solutions B2B vid IHM Business school och hon håller med om att det är en fartfylld sektor hon klivit in i.

– IT solutions är verkligen spännande eftersom vi lever i ständig digitalisering. Alla, både företag och privatpersoner, är beroende av IT för att kunna hänga med i samhällsutvecklingen då förändringstakten ökar dramatiskt just nu.

Johanna gjorde sin LIA (Lärande i arbete/praktik) på ATEA som lyckats väl inom IT solutions. Företaget finns nu på 30 orter i Sverige och omsätter över 10 miljarder kronor i IT-tjänster och produkter. Så här säger ATEAs platschef Eric Åkerström om framtiden.

– IT spelar en avgörande roll när vi ska utveckla Sverige vidare. För att nämna något så kan IT hjälpa barn med inlärningssvårigheter, bra IT-infrastruktur kan ge svensk exportindustri konkurrensfördelar, vården och omsorgen kan effektiviseras genom att skapa bättre arbetsmiljö för vårdgivare och bättre upplevelse för vårdtagare. Kort sagt, alla har glädje av IT.

Läs mer om YH-utbildning Säljare iT Solutions B2B här!

Startar i Malmö och Göteborg i höst.