Intern utveckling med företagsakademier

Kompetensutveckling är A och O i denna omställningarnas tid. Det här gör att utbildningstrender rör sig snabbare än vanligt bland svenska bolag, ett bra exempel är de företagsakademier som nu växer fram.

Ett område som faller inom en CLO:s (Chief Learning Officer) ansvar är att organisera kompetensutvecklingsresurserna så att medarbetare kan nå information, kurser och program som passar deras individuella förutsättningar. Ett populärt sätt att göra detta är att skapa företagsakademier, Corporate Universities, med innehåll designat för att väcka intresse, delas och diskuteras.


IHM Business School har en lång erfarenhet av företagsakademier


MyKCU

Ett internationellt exempel på detta är Kimberly Clarks företagsuniversitet MyKCU där några strategiskt viktiga områden valdes ut, exempelvis:

  • Språkutbildning
  • Change Management
  • Kommunikation
  • Projektledning
  • Ledaren i dig
  • Karriärutveckling

För vart och ett av dessa områden gavs flera valmöjligheter beroende på vilken tid som medarbetaren kunde sätta av. För snabba svar på konkreta situationer där medarbetaren inte kunde sätta av tid för utbildning, erbjöds en mängd 3–8 minuters korta videofilmer fyllda med konkreta råd och tips. De som ville läsa och kunde avsätta 15–20 minuter, kunde ladda ner sammanfattningar av böcker och artiklar i ämnet. Interaktiva E-learningskurser var på 30–40 minuter vardera.

MyKCU3.jpg

Bildkälla: Kimberly Clark

Kompetensutveckling över gränser

Ville man delta i diskussioner med kollegor globalt, så arrangerades ett antal 90–120 minuter långa virtuella workshops, med globalt tema. Och för de som inte kunde lämna sitt arbete för att gå på kurs fanns virtuella klassrum där man vistades en halvdag och kunde arbeta en halvdag.

Det var bara de lite längre kurserna på flera dagar, som hölls IRL och då reste tränaren till deltagaren om det inte fanns lokala tränare tillhands.

Individuella valmöjligheter ledde till framgång

Designen var framgångsrik, det blev en ökning på 80% av medarbetarnas deltagande utbildningar. En viktig orsak till detta var att det erbjöds individuella valmöjligheter. KCU blev också starten till en verkligt lärande organisation.

KCU är bara ett exempel på att allt fler ögon börjar öppnas för den kompetensutvecklande kraften i interna företagsakademier och vår tro är att vi snart kommer se betydligt fler akademier, både i Sverige och internationellt.

Henrik Friman, vd IHM Business School

Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare


För många företag är en företagsakademi i egen regi alltför kostsamt. Istället finner många CLO:s samarbeten med professionella utbildningsleverantörer som driver akademierna. CLO blir här utbildningsbeställare och sätter krav på utbildningsmål så att företagets kompetensmål kan uppfyllas.

Planerar ni en intern företagsakademi i er organisation?

Ta hjälp av IHM Business School i processen