Hur förberedd är du för konjunkturnedgången?

Oron över en kommande konjunkturnedgång hänger i luften. Spekulationerna är många, men de exakta svaren desto färre. Klart är att den starka vind som svensk ekonomi seglat under i åratal har avtagit och att den ekonomiska osäkerheten är stor när vi går in i 2020-talet.

Arbetslösheten stiger från historiskt låga nivåer, en tredjedel av kommunerna förväntas gå back i år och Sveriges BNP har utvecklats oroväckande trögt under 2019. Experterna diskuterar nu om det rör sig om nödvändig avmattning på en långvarig ekonomisk boom, eller om det snarare rör sig om inledningen på nästa stora lågkonjunktur.

Fånga omfattande affärsförståelse parallellt med din befintliga position

Marknadsekonom DIHM-utbildningen är certifierad på SEQF 6-nivå

Anna Winsth är chefsekonom vid Nordea och hon bedömer situation så här:

– Svensk ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur, men en ganska mild sådan. Det som händer då är att tillväxten går ner, sysselsättningen faller och arbetslösheten stiger. En del bolag kommer få det tuffare, vi ser tydligt att arbetsmarknads-indikatorerna försämras och jag tror att de kommer fortsätta göra det.

Vid den senaste finanskrisen 2008, 2009 minskade Sveriges samlade produktion med 190 miljarder och Stockholmsbörsen föll totalt 57,8 procent under drygt ett år. Kompetensutvecklingen inom svenska företag var då en nödvändig åtgärd för att möta de föränderliga tiderna man stod inför, men många företag kom för sent på bollen - och såg istället både sina företag och sin insamlade kompetens gå upp i rök.

Man skulle kunna gissa att företagens investeringar i kompetensutveckling avtar under en lågkonjunktur beroende på minskade intäkter, men enligt Svenskt näringslivs arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson är det snarare tvärtom. Han beskriver det hela så här:

– Vi vet att en svårighet med att få till kompetensutveckling är att man ska hinna göra det samtidigt som man ska producera eller leverera till kund. Desto mer man har att göra, desto mindre tid har man till det som vi kallar extern kompetensutveckling, alltså att man lämnar arbetsplatsen och går på en kurs eller läser en utbildning på deltid.

Patrik Karlsson menar att det här innebär att kompetensutveckling faktiskt sker i lägre utsträckning under högkonjunktur och i högre utsträckning under lågkonjunktur, han påpekar också att svenska företag kan dra fördel från det perspektivet.

– Ur ett kompetensutvecklings-perspektiv så finns det faktiskt en liten möjlighet med lågkonjunktur, att få lite mer tid i företagen till att avvara tid till sina medarbetare för den typen av åtgärder.


Söker du grundläggande förståelse för faktorerna som styr en affärsverksamhet?


Hur viktigt skulle du säga att kompetensutveckling är under en lågkonjunktur?

– Det är viktigt under hela ens arbetsliv med kompetensutveckling på olika sätt, finns det möjlighet och om man har motivationen så kan man absolut passa på under en lågkonjunktur och rusta sig själv, och ha en helt färsk utbildning i sitt bagage inför en bättre arbetsmarknad, säger Patrik Karlsson.

blobid0.png

Än så länge har alltså inte lågkonjunkturen slagit till, men enligt IHMs: rådgivare Sarah Johansson är förberedelse för en kommande förändring nyckeln till framgång.

– Missar du att utvecklas professionellt i takt med samhällets och teknikens utveckling minskar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden omgående, och att befinna sig på arbetsmarknaden utan aktuell kompetens under en lågkonjunktur är inte ultimat, säger hon.


Hur ska du och ditt företag ta nästa steg i er utveckling?