Utveckling på lönesamtalet

Har du funderat på att ta upp kompetensutveckling på lönesamtalet? Här berättar vi hur (och varför) du ska göra det!

Tipsen riktar sig framförallt till dig som gör dig redo för det årliga lönesamtalet med chefen. Men även du som chef kan vinna mycket på att baka in frågan i samtalet.

VAD ÄR ETT LÖNESAMTAL?

Lönesamtalet påverkar oss olika och kan väcka allt från entusiasm till uppgiven olust. Självklart kommer lönesamtalet handla om lönen och hur mycket mer pengar det ska bli (eller inte bli) i månaden - det heter trots allt lönesamtal.

Men här behöver också kompetensutveckling få ta plats. Innan vi gräver djupare i den tanken ska vi ta en övergripande blick på samtalet i sig.

Så här skriver Unionen:

”Lönesamtalet har många gånger karaktären av en löneförhandling. Det är dock viktigt att lönesamtalet främst tar syfte på en dialog om arbetsprestation. Lönesamtalet utgår ifrån hur dina arbetsuppgifter utvecklas, hur du sköter ditt jobb och vilka resultat som förväntas för att du ska kunna få den löneutveckling som du önskar”

LÖNESAMTAL ELLER LÖNEFÖRHANDLING?

Just förhandlingsaspekten av samtalet är intressant och åsikterna om huruvida det är en förhandling eller inte är delade. På Svenskt Näringsliv kan vi läsa lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål skriva:

”Det är dags att utrangera bilden av att ett lönesamtal är en förhandling. Om det vore så skulle den som är den bästa förhandlaren alltid vara den som får bäst utfall i en lönerevision. Eftersom de flesta inte jobbar som förhandlare utan gör helt andra saker på jobbet, är det annat som ska bedömas.

Enligt kollektivavtalen är det prestation, arbetsresultat, ansvar, svårighetsgrad och liknande kriterier som ska ligga till grund för lönesättningen. I många företag utvecklas också andra kriterier eller bedömningsgrunder som anpassas till verksamheten.”

Både citatet från Unionen och Svenskt Näringsliv belyser en viktig poäng – att fokusera på samtalet. Däremot ska lönesamtalet inte ses som en motsats till förhandling eftersom framgångsrik förhandling tar avstamp i just samtalet och handlar om att lyssna på sin medförhandlare för att föra samtalet framåt.

KOM IHÅG ATT LYSSNA

Lars-Johan Åge är professor i ekonomi och föreläser på IHM inom förhandlingsteknik, han menar att en lyckad förhandling i hög grad handlar om förmågan att lyssna:

– Om du tänker dig att du har ett samtal med en schizofren så kan du lätt se att det finns vissa svårigheter med att få personens uppmärksamhet, inte på grund av personens ovilja att samtala med dig, utan för att personen också är upptagen av att lyssna på sina inre röster.

Om du tar med dig den tanken in i till exempel en löneförhandling, den anställde har legat halva natten och funderat ut en bra strategi för att öka sin lön och chefen har huvudet fullt med argument över hur han/hon ska kunna hålla nere löneutvecklingen.

Det blir en situation där ingen lyssnar aktivt och därför inte heller ställer rätt frågor, och det är väldigt sällan som båda parter är nöjda när de skiljs åt.DET HANDLAR OM PRESTATION

Oavsett om vi väljer att formulera det som ett samtal eller som en förhandling finns det en röd tråd att ta vara på:

Det handlar om att gemensamt diskutera prestationen.

Eftersom kompetensutveckling handlar om att förstärka prestationer ser vi det som en självklarhet att kompetensutveckling har en betydande roll i lönesamtalet (och utvecklingssamtalet).

Det spelar även mindre roll om en anställd möter alla prestationsförväntningar eller inte. För om den anställda inte möter kraven kan kompetensutveckling vara vägen framåt, medan en anställd som möter kraven har möjlighet att utveckla sig för att skapa ännu större nytta.

Kompetensutveckling handlar trots allt om nyttan för både den anställda och organisationen:

 • Nytta för den anställda genom att öppna möjligheten för fler intressanta och utmanande uppgifter, men även högre lön.
 • Nytta för organisationen som vinner på nöjda och drivna medarbetare, effektivare arbete, innovation och nya lösningar eller lägre externa kostnader.

Säg nu att du har hittat utbildningen du vill gå och samtalet börjar närma sig. Hur ska du gå till väga?

SÅHÄR TAR DU UPP KOMPETENSUTVECKLING PÅ LÖNESAMTALET (STEG FÖR STEG)

1. Berätta hur din arbetssituation ser ut idag

Innan du presenterar utbildningen du vill gå behöver du och din chef ha en gemensam bild av din situation och dina utmaningar. Du kan förbereda dig genom att fundera på och sedan diskutera frågorna:

 • Har något förändrats i din tjänst?
 • Ställs det nya eller ändrade krav på dig?
 • Står företaget inför stora förändringar?
 • Vilka utmaningar ser du att den digitala transformationen kommer att innebära för företaget, och vilka nya kompetenskrav och färdigheter medför den?

2. Presentera utbildningen

Förbered och ta med dig ett dokument med fakta om utbildningen som du kan hänvisa till under diskussionen. Berätta hur utbildningen du valt kan hjälpa dig i din nya roll, din utmaning eller arbetssituation.

3. Lyft fram fördelarna

Betona de delar av utbildningsinnehållet som är särskilt värdefullt utifrån företagets perspektiv. Om möjligt, berätta även hur kunskapen kan komma fler till nytta.

Använd gärna formuleringar som:

 • ”Det här skulle ge våra kunder…”
 • ”Med den här kompetensen kommer jag kunna bidra med...”
 • ”Det här saknar vi i företaget…”
 • ”Genom att effektivisera… kan vi skapa ett större kundvärde och frigöra resurser”
 • ”Det här saknar våra kunder enligt senaste undersökningen…”

4. Räkna på tid, effekt och kostnad

Tid och kostnad är de två största anledningar till att chefer tvekar till att investera i utbildningar. Därför är det värt att förbereda en jämförelse mellan olika utbildningsalternativ redan innan mötet. Det gör det enklare för din chef att ta ställning till din uppmaning (och svårare att motivera bort).

Punkter att belysa:

 • Investering i tid och kostnad
 • Utlovad utbildningseffekt
 • En jämförelse med att köpa in externa tjänster eller anlita konsulter (om relevant).

Tänk på att kompetensutveckling är en långsiktig och lönsam investering med bestående resultat. Men den kräver tid. Planera och presentera därför ett förslag på hur din påverkade arbetstid kan täckas upp eller kompenseras i tid senare.

RUSTA DIG FÖR MOTARGUMETEN (THE USUAL SUSPECTS)

Glöm inte att rusta dig för motargumenten som ofta kommer. Att höra ”Tiden räcker inte till”, ”Det är dålig tajming just nu” eller ”Det kostar för mycket” är så vanligt förkommande att bemötandet av dessa behöver en egen punkt.

De goda nyheterna är att om ni har kommit så här långt i diskussionerna är ni oftast överens om att utbildningen du vill gå är rätt!

Nu gäller det bara att hitta rätt tid och rätt inramning.

Hur du bemöter ”Tiden räcker inte till”

Börja med att ifrågasätta om det kommer att finnas mer tid i framtiden. Hur ser det ut framöver? Är det inte bättre att hitta en utbildningsform som snabbt levererar resultat i form av effektivitet? Sanningen för de flesta är att det aldrig kommer gå så sakta som idag – tempot och utvecklingstakten går allt snabbare.

Förklara att utbildning parallellt med arbete visserligen innebär att du behöver vara frånvarande en halv- eller heldag i veckan under en period men att du övrig tid kan börja testa och praktisera dina nya kunskaper direkt (vilket både kommer verksamheten och dig till nytta).

Hur du bemöter ”Det är dålig tajming just nu”

Fråga varför. Omorganisationer, nedskärningar eller konjunkturcykler behöver inte alltid utgöra ett hinder. Men i vissa fall finns det inte en chef på plats som kan ta beslutet. Be då att få mötet protokollfört för att du ska kunna påvisa ditt uttalade intresse för utveckling längre fram.

Hur du bemöter ”Vi har inte råd” eller ”Det kostar för mycket”

Led tillbaka diskussionen på framtidsinvesteringen och knyt an till de fördelar du förberett under punkt 2 ovan. Det är nämligen en väsentlig skillnad att se på utbildningen som en kostnad mot att se på den som en investering.

Fokusera på effekten av dina nya kunskaper och vinsten för verksamheten. Är utbildningen anpassad för att kunna kombineras med arbete får du oftast redan från första lektionen med dig kunskaper du kan använda i ditt jobb.