Disruptiva förändringar?

Under senare år hör man allt oftare folk som pratar om disruptiv innovation, agera disruptivt och disruptiva förändringar. Men vad menar man och vad innebär det för företagen, dig och mig?

Jag försöker bena upp det lite grann och fyller sedan på med lite egna tankar, i kommande inlägg, utifrån vad Jonas Wallentin, chefsanalytiker på Google Sverige och Arne B Andersson, Nordic E-commerce advisor på PostNord berättade på en seminariedag på IHM.

Vad betyder disruptiv?

Som så mycket annat i management-världen härstammar även disruptiv från engelskan. Ordet har på svenska fått olika översättning och tolkning, bland annat med ord som omvälvande, omstörtande, avbrott, upplösning och söndring. Det låter kanske inte så positivt, men om man sätter in disruptiv innovation i sammanhang så klarnar det åtminstone lite för mig.

Disruptiv innovation handlar då om att tänka bort alla sanningar som vi idag lutar oss mot för att skapa idéer som omkullkastar den idag rådande sanningen, eller på vilket sätt vi agerar i affärsvärlden inom en viss bransch.


Disruptiv innovation handlar då om att tänka bort alla sanningar som vi idag lutar oss mot


Exempel på detta skulle kunna vara, som vi hört till leda, Über och Airbnb. Nya sätt att tänka transporter och boende som, om inte omkullkastar, åtminstone rubbar de gängse normerna för hur dessa branscher bedrivits tidigare.

Ett lättare sätt att tänka är att titta tillbaks i historien och se på en motsvarande händelse: ångmaskinen – motorn som blev ett lok. Där förmodligen stora delar av dåvarande transportsystem, med häst och vagn, vändes upp och ner när vi nu kunde färdas genom landet i den svindlande hastigheten av 18 km i timmen. Idag känns det inte som vi skulle vilja vara utan just den förändringen.


INNOVATION AND BUSINESS GROWTH - 5 DAGAR

Lär dig innovera för tillväxt på ett strukturerat sätt i företag och team


Disruptiv innovation är svårt men inte omöjligt

Att försöka sig på att tänka disruptivt i en bransch/värld där man redan agerar är oerhört svårt. Vi har så mycket med oss i bagaget som vi redan ser som självklara lösningar, men helt omöjligt är det inte.

Ett exempel som kan vara lättare att ta till sig, ja nästan barnsligt enkelt eftersom någon redan kommit på det, är Volvo som utvecklade en tjänst där bagageluckan låses upp när Linas Matkasse levererar maten man beställt. Oerhört briljant, bilen redan packad med matvarorna när man sätter sig i bilen för att åka hem från dagens värv. Så…

… då ska jag försöka mig på att växla över till Jonas och Arne, som jag nämnde i början av texten. Vi behöver nämligen exempel på vad som händer i vår omvärld, för att i grunden förstå att vi inte kan göra saker på samma sätt i all framtid – eftersom vi då som land blir omsprungna ganska snart.

David Ståhlberg, som leder IHMs program Digital Business Transformation, berättar att flera rapporter visar att Sverige tappar som innovationsland inom digitalisering. Boston Consulting Groups EU undersökning visar att vi tappade mark från 3:e plats 2011 till 9:e plats 2016, med en prognos på en 22:a plats 2025, och så vill vi ju inte ha det. Fortsättningen kan du läsa här!

Aludd - Content strategist & creator för små och stora företag.