"Det livslånga lärandet är en insikt om människan"

“Med livslångt lärande menas allt lärande under en människas liv som syftar till att utveckla kunskaper, kompetens och färdigheter inom privatliv, samhällsliv och arbetsliv.”

Så kan Det livslånga lärandet definieras, ett uttryck som på bara några år lyckats ta sig till toppen av den svenska utbildningsdebatten, exempelvis hölls nyligen ett seminarium i riksdagen på temat. Vi bestämde träff med IHM:s CEO Henrik Friman för att höra mer om insikten och var IHM Business School står i frågan.

– Det livslånga lärandet är en insikt om människan, det är inte så att man föds och samma individ stoppas ner i en grav hundra år senare - utan alla utvecklas genom hela livet. Att det livslånga lärandet diskuteras så pass intensivt idag tror jag beror på att man ser stora förändringar på arbetsmarknaden, vilket delvis beror på digitaliseringen. En ny studie visade att svenskarna idag byter karriär någonstans mellan två till fem gånger under sina liv, det innebär en stor samhällsförändring med nya krav på individen att ständigt lära nytt. Förutsättning för att de här karriärväxlingarna ska fungera är att man kan tillförskansa sig kompetens för den nya rollen man vill ha.

Fånga omfattande affärsförståelse parallellt med din befintliga position

Marknadsekonom DIHM-utbildningen är certifierad på SEQF 6-nivå

Under riksdagsseminariet om Det livslånga lärandet nämndes att den huvudsakliga orsaken för att svenska företag misslyckas i sitt tillväxtarbete är kompetensbrist, hur ser du på den problematiken?

– Jag skulle säga att lösningen måste involvera alla. Det rör både individens intresse till jobben inom tillväxtbranscher, företagens intresse att hjälpa till att utbilda och hela samhällets intresse att stötta människor som vill byta jobb. Kompetensbristen som drabbar svensk konkurrenskraft löses varken snabbt eller av ett fåtal personer, utan är ett stort och gemensamt ansvar där IHM och andra fria utbildningsaktörer spelar en mycket viktig roll.

IHM Styrelse Porträtt -1255.jpg

Henrik Friman, CEO, IHM Business School

Hur väl insatta är näringslivet i tanken om Det livslånga lärandet?

– I de miljöer som jag rör mig i så är i princip alla medvetna om att lärande och kompetensutveckling måste ske genom hela livet. Men exakt vad den tanken skulle innebära för den enskilda individen och vad företagen förväntas göra för att skapa ett livslångt lärande är inte lika självklart och där tror jag IHM Business School kan hjälpa till.

Har du frågor om våra utbildningar inom affärsutveckling?

Prata med våra erfarna rådgivare - de guidar dig rätt

På vilket sätt? Vad är det som gör IHMs utbildningsmodell unik?

– Vi ser till människorna och vad lärandet faktiskt ska leda till. När du sammankopplar vad du gör just nu, varför du gör det och vad du skulle kunna göra annorlunda i framtiden, så lär du dig på helt andra nivåer och det skapar även en stark motivation i utbildningsinstitutionerna, det vill säga ett verkligt lärande.

Hur går IHM till väga för att skapa engagemang för Det livslånga lärandet?

– Vi jobbar hela tiden med de här frågorna, vi använder oss exempelvis av blended learning och rörliga kunskapsmål. Jag ska säga att jag nästan blev tårögd när vi hade examination förra veckan inom vår diplomeringsutbildning, för den kvalité och motivation som våra elever visade upp var briljant. Deras arbeten skulle konsultfirmor ta många 100 000 kronor för att presentera. När vi lyckas leverera den kvalitén så är det dynamit, det har hänt något med deltagarna.

Hur kommer IHM fortsätta sitt arbete med de här frågorna?

– Vi är som bäst är när vi inspirerar människor till framtida affärer och det är även där vi vill vara i framtiden, så vi kommer fortsätta att utveckla vårt erbjudande för att ständigt ligga i framkant med relevant kunskap. Vi ska ta fram utbildningar som inte finns, men som vi sett borde finnas - jag känner mig trygg i att näringslivet kommer vilja ha dem.

Vilken del kommer Det livslånga lärandet få?

– Det livslånga lärandet är helt inkluderat i IHM:s framtidsbild. Det innebär att hela tiden bygga nya erfarenheter under hela livets gång. En förändring som är sammanlänkad med det livslånga lärandet är att det tidigare var statliga insikter eller förfrågan från arbetsmarknaden som drev kunskapsutvecklingen, men idag ser vi en tredje parameter med stort inflytande: individen. Idag reflekterar individer över sin egen personliga konkurrenskraft på ett annat sätt vilket vi på IHM uppmuntrar ...

... Att ta ansvar som samhälle, att ta ansvar som företag och att ta ansvar som individ är de tre grundstenarna som Det livslånga lärandet och IHM:s utbildningsmodell handlar om.

Vill du steget in i ett livslångt lärande? Våra utbildningar inom marknadsekonomi är särskilt utformade för yrkesverksamma affärsutvecklare - och inleder en lärandeprocess som sträcker sig långt förbi kursavslutningarna.

läs mer om modellen bakom våra marknadsekonom-DIHM-utbildningar här