Mia Flygring: Pedagogiken avgör distansutbildningen

Mia Flygring är lärare vid IHM och har nyligen omformat utbildningen Sales & Marketing Management till distans. Hon tror att distanslösningar kommer bli en naturlig del i framtidens utbildningspaket och att IHM:s pedagogiska expertis kommer bli dess framgångsfaktor.

Mia Flygring 2.jpg

– Det blir väldigt lätt mycket fokus på tekniska plattformar, ska utbildningen genomföras via Zoom... eller är Microsoft Teams bäst? Jag säger så här, kommunikationsplattformen ska fungera och fylla sin funktion, men det viktiga i utbildningen är inte tekniken utan pedagogiken, det vill säga hur lektionen genomförs. Distans ställer mycket höga på genomförandet.

Varför är det så?

– Utbildning handlar väldigt mycket om att säkerställa engagemanget i gruppen, vilket är svårare när man befinner sig på olika platser. Det jag tror kommer särskilja distansutbildningar från varandra framöver är den pedagogiska förmågan, lärarens eget engagemang och den kompetens som rent konkret får deltagarna att gå från en kunskap till en färdighet.

Hur gör man för att säkra engagemanget under en distanslektion?

– Det finns många metoder, ett sätt är att inte säga: Är det någon som har några frågor, för då blir det oftast knäpptyst i kanalen. Istället har jag en lista med deltagarnas namn bredvid mig och så säger jag till exempel: Robin, vad säger du om den här modellen, Stina, finns det något mer du vill tillägga?


Framtidens affärsutveckling har aldrig varit närmare


Hur bör man som lärare tänka runt distans?

– Som lärare behöver man förbereda sig mycket mer innan lektionen startar. Det ligger ett stort ansvar på dig som pedagog. Jag brukar säga att du kan känna vad som händer i ett vanligt klassrum, men det gör du inte det på samma sätt på distans.

Vilka är likheterna?

– Det är ändå stora likheter. Man kliver in i ett virtuellt klassrum, men slipper en tidskrävande resa till skolan. Precis som när man visar vägen till grupprum A, B och C under en vanlig lektion så delar man ut virtuella nycklar till grupper under en distanslektion. Sedan kan deltagarna växla mellan olika grupprum och det stora klassrummet - det mesta är sig likt, men du gör det i en digital kontext.

Finns det några fördelar med virtuella grupprum?

– I varje grupprum kan man lägga in övningar, uppgifter, mentimeter. De du måste komma ihåg är att inte tappa någon elev, eftersom koncentrationsförmågan inte är densamma framför en skärm gäller det att variera lektionen mycket mer, inte minst via gruppövningar.

Hur går du tillväga när du utbildar större grupper på distans?

– Har man större grupper behöver man använda sig ännu mer av de virtuella grupprummen. Jag genomför numera färre powerpoints-presentationer inför hela gruppen och låter istället deltagarna gå in grupprum och gemensamt reflektera över powerpoint-filen i fråga. Sedan får de komma tillbaka till det stora klassrummet och så går teamleaders igenom vad gruppen kommit fram till.

Teamleaders?

– Ja jag brukar utse en teamleader, en person som ansvarar för varje grupp. De säkerställer sedan att gruppen håller tiden för att komma tillbaka och sedan byter man så klart stafettpinne under utbildningens gång. På det sättet blir det en del av utbildningen att man tränar på att agera digital teamleader för ett lag på tre till fyra personer.

Har deltagarna igång kameran hela tiden under dina lektioner?

– Det beror lite på momentet som genomförs och hur stor gruppen är. Jag tycker oftast det är enklast att bara jag är i bild när jag pratar inför alla deltagare, men när vi checkar in efter en gruppuppgift så kommer gruppledaren i bild och så vidare, man mixar en hel del. De viktiga är att alla känner sig sedda.

Slutligen, vad tror du om framtiden för distanslösningar inom IHM?

– Jag tror det kommer bli en kombination av många lösningar, både digitala och fysiska eftersom det finns så pass många positiva aspekter av båda världarna. Jag skulle gissa att vi i vårt framtida utbud kommer ha en stor andel 100 procentiga distansutbildningar och en stor del 50/50 utbildningar där digitala och fysiska lösningar går hand i hand.

Vill du utvecklas där du befinner dig?

Ta en titt på IHM:s distansbaserade Yrkeshögskoleutbildningar