Brist på kompetens inom digital marknadsföring

Nu kan vi erbjuda en av våra mest populära utbildningar - Digital Marketing Specialist - även i Umeå och Luleå, något som näringslivet i regionerna är glada över. Hör vad de har att säga om utbildningen och behovet av kompetens inom området.

Moa Lidman

Projektledare på Grit Media

- Vi som digital mediebyrå i Umeå har idag svårt att hitta rätt kompetens för rekrytering lokalt, samtidigt som behovet är stort. Vi har sedan vi startade upp 2017 i princip konstant varit i behov av fler digitala specialister, och urvalet på folk att rekrytera blir litet. Ofta behöver vi istället gå på profil och själva hantera utbildningen vilket blir resurskrävande, eller så är det hemvändare som tidigare studerat i annan stad. Majoriteten av de som söker jobb hos oss har läst marknadsföring på universitetet, men vi upplever inte att de har de verktygen på plats som krävs, som en yrkesutbildning och erfarenhet i form av LIA ger.

Josefine Åhl

VD på InTime International AB

- Behovet av denna utbildning finns absolut! Det är en marknad som växer kraftigt och där kompetensen behövs.

Edel Puntonet

Koncern VD på Jo kommunikation

- Det finns inga såna utbildningar och vi måste själva idag utbilda våra nya anställda. Det bromsar vår tillväxt. Denna utbildningen är extremt viktigt och är ett måste för dagens mediabransch! Vi hoppas verkligen att den startas- och att det blir i Umeå!

Mattias Johansson

Teamchef VK Media Partner på VK Media

- Den digitala utvecklingen inom marknadsföringen går snabbt och det råder dessutom brist på den här typen av kompetens i vårt geografiska område.

Dylan Johansson

Senior Content Developer på Wanderword i Sverige

- Norrbotten har ett stort fokus på digital utveckling i nuläget, och en mycket viktig del av denna expansion är digital marknadsföring. Dock så saknas det i idag en utbildning inom området i länet, vilket hämmar utvecklingen genom att göra det svårare för företag att hitta kompetens inom marketing i närområdet.

Billy Palmberg

Operativ chef & Analytiker på Digipartner AB

- Det finns ett stort behov av den här kompetensen på arbetsmarknaden - detta är en oerhört viktig och aktuell utbildning, för behovet kommer bara fortsätta att öka! Det hade varit väldigt positivt att den här utbildningen startar just här i Umeå, och är det någon yrkeshögskola som ska bedriva den så är det just IHM.


Studera till Digital Marketing Specialist

Vill du jobba med digital marknadsföring online? Som digital marknadsförare kan din roll verkligen variera - från analytiskt till kreativt. Utbildningen ger dig grunden för att du ska kunna välja din väg i det digitala landskapet.