Hon lär ut hållbarhet inom E-handeln

Agnes Backegårdh håller i IHMs korta YH-utbildning Hållbarhet inom E-handeln. Vi ringde upp och ställde åtta frågor om hållbarhet, kursen och varför hon valt att engagera sig i hållbar affärsutveckling.

Agnes Backegard 2.jpg

Vad innebär hållbarhet inom E-handel?

– För mig är E-handel och handel synonyma, så frågan är istället vad hållbarhet inom handel innebär. Då blir perspektivet betydligt större. Hållbarhet handlar ju om att hitta ett förhållningssätt som gör att våra resurser ska räcka även för kommande generationer och det påverkar allt.

Hur stor tyngd har hållbarhetsfrågan just nu?

– Det är den viktigaste frågan vi har, alla företag borde ha den högst upp på agendan och då känner jag mig inte särskilt radikal när jag säger det. Vi har ungefär tio år på oss att halvera världens utsläpp av växthusgaser, så det är stora förändringar som krävs på kort tid. Mycket positivt sker nu också, inte minst inom näringslivet. Men utmaningarna är stora.

Hur pass medveten är svensk E-handel?

– Jag tror att kännedomen om hållbarhet är ganska stor, men att det är en svår fråga att agera på eftersom den är så omfattande. Komplexa faktorer och interaktioner påverkar varje enskild aktör och produkt, så att lyckas presentera helt klimatneutrala produkter är svårt. Men det finns E-handlare som lyckas, exempelvis bolag som jobbar med lokala livsmedelssystem där man använder E-handelsplattformar för att nå ut direkt till slutkonsument, vilket minskar transporter och behovet av förpackningar.


Vill din E-handel möta 2020-talets medvetna kunder?

Lär dig Hållbarhet inom E-handel på tolv veckor med IHM Yrkeshögskola


Hur tycker du att E-handeln ska möta hållbarhetsfrågan?

– Man måste jobba både stort och smått samtidigt, till exempel genom att underlätta för konsumenten att välja hållbara alternativ. Vi gjorde ett projekt tillsammans med ett transportbolag där kunderna tidigare fick klicka i en ruta föra att klimatkompensera sin transport till att de istället behövde klicka ur för att låta bli – det är bara ett exempel på hur man med små medel kan flytta normer.

Och hur tänker man stort?

– Att på allvar arbeta med hållbarhet handlar till stor del om innovation och föreställningar om vad hållbar konsumtion kan vara. Teknik- och produktutveckling är en viktig del eftersom den perfekta lösningen för hållbar handel ännu inte finns, men först kommer kunskap, insikt och vilja att se den stora bilden – både individuellt och strukturellt. Att IHM väljer att satsa på den här kursen visar på ett ökat intresse för att börja jobba med det här på riktigt. Ett seriöst hållbarhetsarbete ska genomsyra hela företaget och företagets idé.

Hur skulle du beskriva kursinnehållet i Hållbarhet inom E-handeln

– Kursinnehållet bygger på två olika saker. Det ena är kännedom, att man lär sig mer om vad hållbarhet innebär. Det andra handlar om ledarskap och förmågan att verkligen driva förändring. Det handlar delvis om att få verktyg för att arbeta med det befintliga utbudet, hur produktkedjan ser ut och hur den mäts, men med ett tydligt fokus på omställning, innovation och utveckling.

Vilken roll har du i kursen?

– Mitt fokus är på självledarskap för att våga tänka om. Man måste ha mod att titta framåt och se det som ännu inte finns. Ju fler företag som vågar tänka framåt och skapa kreativa och konceptuella lösningar, desto större blir möjligheterna att klara av utmaningarna. Dessutom är det mycket roligare att utveckla än att kontrollera. Och många gånger mer effektivt.

Varför väljer du och ditt bolag att fokusera på hållbarhet

– Därför att hållbarhetsfrågan är viktigare än allt annat. Och eftersom vår ingång ligger inom design, kultur och humaniora, snarare än inom teknik och naturvetenskap hoppas jag att Where is my pony kan vara en bidragande aktör i att få näringslivet att öppna upp ännu mer för vad designprocesser, kommunikation och humaniora kan erbjuda i omställningen till ett mer hållbart samhälle.