Agil förändring leder oss in i framtiden

Det agila tänket influerar nu alla delar av marknaden. Metoder som togs fram för att möta utvecklingshastigheten i IT-världen sprider sig nu vidare från bransch till bransch i takt med att alla företag behöver växla upp sitt utvecklingstempo. Hänger du och ditt företag med?

Ordet agil innebär att man är flexibel, vilket är det som utmärker agila projekt och agilt ledarskap. Istället för långa traditionellt mallade planer förändras agila projekt under arbetets gång, vilket kräver täta avstämningar med sammansvetsade team.


Med Agil förändringsledning säkrar du din position på framtidens marknad


– Större företag kan ofta kännas som tunga skepp med processer och rutiner som kanske funnits i 20 år tillbaka i tiden. Det fungerar inte idag eftersom företag tvärtom behöver vara lättrörliga och hela tiden anpassningsbara för att möta kunden på en konkurrensutsatt marknad, säger Christina Löfvén som studerar till Agil projektledare vid IHM.

Christina Löfvén är ingenjör sedan 15 år tillbaka. Hon innehar expertis i Deep learning och har bland annat arbetat med mjukvaruutveckling och projektledning inom området. För henne handlar agila projekt om ett nytt mindset.

– Detta sprider sig nu snabbt till andra branscher och i hela samhället eftersom kundens livsstruktur har förändrats i och med den digitala transformationen. Konkurrensen är stenhård och det gäller allt från bilindustri till klädindustri, säger Christina Löfvén.

"Det agila är ett mindset som handlar om hur man ser på kund"

Agil metodik har sitt ursprung i mjukvarubranschen där de i början av 2000-talet insåg att det inte fungerade att arbeta med låsta ramverk. I den digitala eran förändrades målbild, värdekedjor och kundbehov betydligt snabbare än tröga företagsrutiner. Vad som istället växte fram som mer effektivt var insikten om att projekt behöver befinnas sig i ständig anpassning - vilket är kärnan i det agila tankesättet.

– Det agila är ett mindset som handlar om hur man ser på kund, medarbetare, ledarskap och vad som faktiskt skapar värde. Det är verktyg för att skapa innovativa och kreativa företagsmiljöer. Jag kan säga så mycket som att det agila är framtiden, den Industriella revolutionen 4.0 och jag ska inte göra något annat.

Agil satsning från IHM

Johan Victor är lärare för flera agila utbildningar inom IHM. Dels för Agil projektledare som är en längre YH-utbildning och dels för det tidsbegränsade alternativet Agil förändringsledning med fokus på agilt ledarskap, denna utbildning erbjuder IHM just som öppen utbildning.

– Agil förändringsledning passar dig som är nyfiken på agila metoder, agila arbetssätt och agilt ledarskap. Du sitter kanske mitt i en agil transformation och funderar kring vad detta kommer innebära för dig som ledare eller medarbetare. Eller så har du blivit nyfiken av allt snack om agile och vill förstå vad det faktiskt innebär och hur det hjälper oss att möta den allt mer snabbrörliga värld vi befinner oss i.

Vilka ämnen rör ni er runt i utbildningen Agil förändringsledning?

– Utbildningen placerar in agile i ett större sammanhang och vi förklarar när och var agile passar in. Vi går igenom historien bakom agile och skapar förståelse för var ifrån begreppet kommer och vad det influerats av. Vi funderar kring vad det innebär att vara agil och vad vi gör som medarbetare och ledare för att stötta agila arbetssätt.


Hur tänker du ta ditt nästa steg i din agila utveckling?

Våra utbildningsrådgivare kan hjälpa dig på vägen