6 tips till datadriven marketing

Framtidens blixtsnabba utveckling inom marknadsföring kommer ett scenario från ett Science Fiction-roman. Är ditt marknadsteam redo?

Den light-speedade teknikutvecklingen på marknaden har skapat järnhård konkurrens både nationellt och globalt, och med det ett komplext och svårnavigerat företagsklimat där ingen dag är den andra lik. Vill man marknadsföra en verksamhet under det andra millenniets andra decennium så behöver man kort sagt skaffa sig förmågan att hänga med i tempot. Här följer sex tips:

1. Gör om övergripande affärsmål till digitala målsättningar och KPI:er

Utgå från företagets övergripande affärsmål och taktiska målsättningar och bryt ner dessa till digitala mål. Målen måste vara genomförbara, begripliga och fördelaktiga. Detta är visserligen en självklarhet, men det har visat sig att många företag har svårt att konkretisera sina affärsmål och då blir det en stor utmaning att utveckla digitala mål.

Optimera ditt företag online

SEO, SoMe, MA eller GA? Ta hjälp av IHM och vässa spetskompetensen i er digitala affär!

2. Ställ rätt frågor och förstå din kund

Förstå dina kunder – vilka är de? Vad gör de? Vad gör de inte? Frågorna är många, men faktum är att det är viktigare att ställa rätt frågor än att ställa många frågor. Svaren finns där ute och går att ta reda på, bara du är medveten om vad du vill veta.

3. Våga misslyckas

Det räcker inte med att göra några enstaka A/B-tester eftersom man aldrig hittar den gyllene insikten på första försöket. En avgörande faktor för att lyckas med testprocessen är därför att göra många experiment och lära sig av samtliga – man måste se experimenten, både lyckade och misslyckade som en del av lärandeprocessen.

4. Fokusera på kundresan

Utgå från kundresan och låt den leda till rätt teknisk lösning eftersom behov och beteende är de avgörande delarna i den avgörande köpbeslutspro- cessen. Du bör också fundera över hur kundresan skiljer sig mellan dina olika typer av kunder och produkter.

5. Ta små kliv, ett i taget

Det är sällan ett tekniskt problem att få snurr på Marketing Automation eftersom tekniken ligger så pass långt fram, istället handlar svårigheten i införandet om vad vi människor klarar av att adaptera och ta till oss. Därför är det bra att inleda med små förbättringar i organisationen, snarare än gigantiska kliv.

6. Skapa smarta team

En av de vanligaste fallgroparna inom Marketing Automation är att man ser det som ett projekt som enbart rör marknadsavdelningen. Men för att Marketing Automation ska få de resurser som behövs så krävs samverkan mellan i princip alla avdelningar i verksamheten – ett numer vanligt cross team är smarketing där sälj och marknad jobbar tillsammans med gemensamma mål och gemensamma KPI:er.