5 tips för ledare som ska digitalisera sin verksamhet

När ditt företag digitaliseras, är det inte bara tekniken som förändras - alla delar av din verksamhet berörs.

Det är först och främst en kulturell och organisatorisk transformation, där digital teknik är katalysatorn. Det är också en av de största ledarutmaningarna inom överskådlig framtid.

Digitaliseringsvågen kommer allt närmare de flesta av oss. Enligt experter är nya spelare redan på väg med full fart in i praktiskt taget alla branscher, inklusive din. Dessa nykomlingar utnyttjar tekniken för att tillgodose ett behov på marknaden via digitala lösningar bättre, snabbare och billigare än du. Budskapet är lika enkelt som det är brutalt; För att överleva, finns det ingen återvändo. Digitalisera eller dö.

Men den starka digitaliseringstillväxten, med ökad användning av robotteknik och artificiell intelligens (AI), medför också stora utmaningar för dagens chefer. Morgondagens marknad kommer att se mycket annorlunda ut jämfört med idag; hela industrier blir "disrupterade", heldigitaliserade värdekedjor, globala konkurrenter och kompetenskrav som flera av dagens anställda inte har. Det är stora förändringar på gång, och bara de bästa kommer att överleva.

Vad betyder detta för dig som ledare och hur kan du på bästa sätt förbereda dig för dessa stora förändringar som kommer? Här är 5 områden som det kan vara värt att titta närmare på.

1. Alla chefer måste förstå IT

I vår nya digitala vardag måste varje ledare förstå hur olika IT-val kommer att påverka den egna verksamheten, marknaden, kunderna och leverantörerna. Det räcker inte längre att anförtro IT till en särskild avdelning eller befattning. I en digitaliserad värld kommer förståelsen för IT att vara en förutsättning för att leda, oavsett om du är högsta chef, mellanchef eller teamledare. Du har helt enkelt inget val.

Precis som CIO / IT-chefer måste lära sig verksamheten för att undvika att sluta sina dagar som IT-vaktmästare, så förväntas det att du kan diskutera IT möjligheter med dina IT-kunniga chefer och medarbetare. Du måste förstå vad olika IT-alternativ innebär för ditt eget företag på kort och lång sikt.

Ingen förväntar sig att du ska lära dig programmering eller förstå alla tekniska termer. Men du måste kunna tillräckligt mycket om IT och förstå IT-trender, vilka IT-alternativ som finns och hur dessa kan påverka din marknad, dina kunder och din egen verksamhet.

2. Chefer behöver anställda som kan både IT och affären

IT är inte längre en isolerad del av verksamheten, med egen IT-personal, utan en del av själva företaget. Organisationer kommer i allt högre grad att behöva medarbetare som har relevant IT-kunskap i kombination med kunskap om bolagets strategi, processer och tillhörande affärssystem. Anställda som förstår hur IT påverkar såväl hela branschen som deras eget företag. Detta gäller både chefer och medarbetare.

3. Robotar och AI blir ledarens nya supportrar

Robotik och artificiell intelligens (AI) är fortfarande i sin linda, men vi kan redan nu se konturerna av vilken enorm inverkan detta kommer att ha på företagen oavsett storlek, bransch och geografi. Chefer på alla nivåer måste anpassa sig till en värld med ständigt smartare maskiner.

De största förändringarna i din verksamhet kommer som en följd av programvarurobotar i kombination med AI. Tekniken har faktiskt kommit så långt att de inte längre enbart kan ersätta mekaniska rutinuppgifter i näringslivet.

Snart kommer de också att ta över många av de administrativa uppgifterna som stjäl en hel del tid från dagens ledare. Och de gör allt snabbare, bättre och billigare. Kompetenta chefer inser att robotar och AI kommer att bli deras bästa supportrar i framtiden, och de kommer att anpassa sin verksamhet därefter.

4. Big Data.

Ledare behöver korrekt data för att fatta rätt beslutBig Data är den term vi använder för att förklara den ökande mängden digital data, både ostrukturerad och strukturerad, som finns tillgänglig i tabeller eller databaser på de flesta företag. Uppgifter kan fås från t ex sociala medier, kameror, bilddatabaser, produktspårning, satellitbilder, trafikoptimering, seismiska data eller kunddatabaser.

Ett viktigt mål med Big Data att kunna fatta bättre beslut baserat på information som företaget har redan tillgång till sina egna datakällor. Tillgång till Big Data möjliggör att en stor grupp av icke-rutinmässiga, kognitiva uppgifter blir automatiserade. Användningen av Big Data har en annan klar fördel: avsaknad av mänskliga fördomar. Ledare behöver rätt data för att fatta rätt beslut.

5. Ledare måste fokusera på att etablera en förändringskultur

Digitalisering av företag beskrivs alltför ofta som en process där man integrerar bättre och modernare teknik i den dagliga verksamheten. Men digitalisering är mycket mer än att införa det senaste på teknikfronten.

När ditt företag digitaliseras, är det inte tekniken som förändras, det är hela ditt företag. Det är främst en kulturell och organisatorisk omvandling där digital teknik är katalysatorn.

Den största utmaningen för ledare kommer att bli att etablera och främja en dynamisk och anpassningsbar organisation – en kultur som är redo att omfamna den nya digitala vardagen.

I en digital framtid kommer det inte att finnas utrymme för företag som inte snabbt anpassa sig till nya marknadstrender, förändrade kundbehov eller möta och utmana nya digitala tjänster från konkurrenter.

Petter Løken har 25 års bakgrund som ledare & entreprenör. Har jobbat med cloud computing sedan 2003. MBA & civilingenjör Computer Science. VD på Cloudspoc som hjälper ledare att nyttja IT effektivare.