Affärsmodellens fem komponenter

med Michael Engström

Har du fler frågor om denna utbildning?

Titta närmare på detaljerna kring Business Management