Sustainable Business & Leadership

transformera affären mot hållbarhet och cirkulär ekonomi
4 dagar + uppföljning
Bygg stabil affärsmässig grund
Utveckla hållbart ledarskap
Driv långsiktig förändring
Detta är en utbildning för dig som vill ta nästa steg inom hållbarhet i din organisation. Utbildningen lär dig arbeta med hållbarhet från ett strategisk och affärsmässigt perspektiv.

Realisera ert långsiktiga hållbarhetsarbete

Förändring för hållbar affärsutveckling och cirkulär ekonomi står högt upp på agendan bland svenska företag - och många ledare behöver uppdatera sin kompetens för att lyckas driva hållbar och långsiktig förändring från ledningsnivå ut i organisationen.

För att möta det växande behovet har Sydsvenska Handelskammaren och IHM Business School tagit fram Sustainable Business & Leadership, en utbildning som guidar deltagarna till ett hållbart affärsmässigt ledarskap - både på strategisk nivå genom teori och omvärldsbevakning, och från ett praktiskt perspektiv med en stor del verklighetsnära hands-on-moment i lärandet.

Till vem riktar sig utbildningen?

Utbildning riktar sig till chefer, VD:ar, ledningsgrupper och andra med högre ansvar för verksamhetens utveckling.

Syftet med utbildningen är att lära ut hur man implementerar ett konkret och långsiktigt hållbarhetsarbete från ledningsnivå - som får med sig hela organisationen på resan.

Resultat

Sustainable Business & leadership är en unik managementutbildning som ger dig kunskap, förståelse och möjligheter att lyfta ert företags strategiska arbete och framtidssäkra företaget.

I detalj zoomar utbildningen in på:

  • Omvärlden, forskning, lagar och trender som hjälper dig att se ditt företags roll i det breda sammanhanget
  • EU:s gröna giv och aktuella och framtida regleringar
  • Det strategiska och det operativa arbetet
  • Cirkulär ekonomi
  • Förändringens fyra rum
  • Hållbart ledarskap
  • Innovation och utvecklandet av affärsmodeller
  • Kommunikationsstrategi och plan
  • Självförtroendet som krävs för att leda förändring

Dessutom ger utbildningen ett ovärderligt nätverk där gruppen tillsammans skapar utrymme för att reflektera över egna och företagets erfarenheter och utmaningar.

Dagen fokuserar på att introducera ämnet hållbarhet med grund i den senaste forskningen, samt presentera läranderesan från teori till praktiska resultat.

Under förmiddagen går vi igenom omvärldsanalys, trender, affärsvärde, samt affärsmodeller. Vi tittar också närmare på befintliga och nya regleringar och initiativ inom hållbarhet, både nationellt och internationellt.

På eftermiddagen djupdyker vi i EU:s nya regelverk och rör oss framför allt kring ämnen som CSRD, taxonomi, ökad transparens och hållbarhetsrapporteringskrav.

Under den andra dagen fokuserar vi på hur företaget skapar affärer idag. Deltagarna lär sig förstå sin egen roll i sammanhanget och skapar en trygg bas och utgångspunkt för det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Under förmiddagen går vi igenom väsentlighetsanalys och kartläggning av företagets nuläge inom hållbarhet. Ämnen som gås igenom är bland annat mål, strategier, uppföljning och intressentdialog.

Eftermiddagens lektioner siktar in sig på cirkulära affärsmodeller och besvarar vad cirkulär ekonomi innebär och hur man skapar affärsvärde från det.

Denna utbildningsdag zoomar in på verktyg och metodik för att leda och driva hållbar förändring genom hela organisationen.

Vi fokuserar på konkreta metoder för att skapa engagemang och delaktighet i en transformation till hållbara processer, hur motstånd mot förändring kan hanteras och hur man kommunicerar effektivt under förändringsarbetet.

Under förmiddagen tittar vi närmare på innovation och digitalisering och hur den snabba förändringstakten kan påverka ert hållbarhetsarbete. Vi kikar på också på relevanta faktorer som rör bland annat biologiskt mångfald och hur hållbara affärsmodeller utvecklas

Eftermiddagen tar sikte på kommunikation, hur vi kommunicerar trovärdigt och tydligt både externt och internt - och fångar in ämnesområden som hållbarhetsredovisning, budskap och green claims.

Anmälan

Utbildningen är framtagen tillsammans med Sydsvenska handelskammaren.

Anmäl dig på deras hemsida

Ort och startdatum

Utbildningen startar 24 oktober i Handelskammarens lokaler i Malmö.

Avgift

Pris: 34 000 kr exkl moms

Omfattning

Utbildningen genomförs under 4 heldagar + digital uppföljning

24 oktober: Bakgrund, omvärld och regelverk
7 november: Strategi och affär
21 november: Förändringsledning
5 december: Innovation och kommunikation
16 januari (2025): Digital uppföljning

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Annelie Nordström

Direkt: 073-087 40 83
Växel: 020-024 00 24
Mail: annelie.nordstrom@ihm.se