Bli en affärsdrivande projektledare

Med Anna Nilsson

Har du fler frågor om denna utbildning?

titta närmare på detaljerna kring Projektledning