Upskill Reskill Academy

Kurserna inom Upskill Reskill Academy utvecklas utifrån företagens specifika kompetensbehov, det vill säga, de kompetensområden som ditt och andra företag behöver uppdatering och förflyttning inom.

Denna process säkerställs via Advisory boards, möten där företagsrepresentanter diskuterar och klarlägger vilken kompetens som deras bransch är i behov av - nu och i framtiden.


Vill du delta i kompetensnätverket? Välj ett eller flera områden nedan - och kom på nästa Advisory board vi arrangerar i ämnet.