EQ Ledarskap

Använd ditt EQ – bli en bättre chef! Emotionellt kapital beskriver det värde som skapas genom att använda en uppsättning emotionella och sociala färdigheter för att påverka andra.

EQ Ledarskap ökar din medvetenhet om hur du kan frigöra kraften och den fulla potentialen hos dina medarbetare, och vad som verkligen krävs av dig för att leda din organisation in i framtiden. Genom dig själv, andra ledare och kompetenta handledare kommer du att påbörja en utvecklingsresa till ett mer effektivt och hållbart ledarskap.

Under programmets två dagar kommer du att bygga upp din kunskap kring vad emotionellt kapital verkligen handlar om. Med hjälp av omfattande feedback kommer du att gå från klarhet till klarhet kring vad du behöver utveckla i ditt ledarskap för att nå full effekt.

Utbildningen syftar till att öka effektiviteten i ditt ledarskap. Det som kännetecknar ledare med hög ledareffektivitet är att de som:

  • Har förmågan att agera i känslomässigt utmanande situationer.
  • Är mottagliga för nya idéer och kan hantera andra infallsvinklar än sina egna.
  • Har en passion för det de gör och förmågan att få andra att uppleva samma sak.'
  • Behåller ett entusiastiskt åtagande till långsiktiga mål.
  • Har en markant påverkan på resultatet − har förmågan att förstå och känna igen hur känslor och emotioner påverkar uppfattning och omdöme.
  • Är anpassningsbara och hanterar nya situationer väl.
  • Har kännedom om sig själva och är medvetna om sina känslomässiga erfarenheter.
  • Har framgång i förändringsarbete eftersom förmågan att förstå andra är hög.

Nästa utbildningstillfälle

11-12 maj 2020