Ekonomi

Firma och organisationsnummer

IHM Business School AB 556297-9764

Faktureringsadress

IHM Business School AB
Fakturamottagningen
Box 65
832 21 Frösön

Fakturor kan även mejlas till: TIH0000@tps.banctec.se

Bifoga endast en (1) fil, faktura inkl. bilagor, per mejl samt skicka i PDF-format.

IHM tillämpar en betalningstid till leverantörer om 30 dagar. Vi accepterar inga fakturaavgifter eller liknande.

Kontakt

Anna Östlund

Redovisningsansvarig