Marketing Automation

IHM Marketing Automation ger dig kunskap och metoder för att strukturera arbetet med Marketing Automation. Du lär dig hur du identifierar var i kundresan olika datadrivna kampanjer kan aktiveras, hur du identifierar datapunkter, kopplar kundresan till Martech, strukturerar content och exekverar datadrivna kampanjer med mjukvara för Marketing Automation i centrum.

https://www.ihm.se/globalassets/utbildningar/marknadsforing/ihm-marketing-automation/niklas-ma.png

Har du frågor? Kontakta mig gärna så hjälper jag dig!

Alexsandra Hedström

Utbildningsrådgivare