Digital Marketing – Goals & Analytics

Parallellt med jobb | 3 heldagar | Stockholm – Göteborg – Malmö

För dig som vill kunna fatta korrekta, strategiska beslut

Kraven på kunskap i digital analys ökar. Att ha förståelse för och kunna ta beslut baserat på data bli allt viktigare för fler funktioner och medarbetare. Kursen är för dig som jobbar inom marknadsföring, försäljning eller annan befattning med resultatansvar oavsett om du är egenföretagare eller arbetar inom en stor organisation.

Hör Petter Nyberg, lärare på Digital Marketing Goals & Analytics berätta om varför man ska gå utbildningen.

Digital Marketing Goals & Analytics

 • Stockholm, Göteborg & Malmö
 • 3 heldagar (09:00-16:30)
 • Lunch och fika ingår
 • Certifiering

Avgift

18 900 kr exkl. moms
23 625 kr inkl. moms
Lunch och fika ingår i avgiften.

Gå kursen nu

Kursens upplägg

Dag 1

Digitala mål och förutsättningar för webbanalys

Den första dagen fokuserar vi på att staka ut spelplanen för digital analys och dess komponenter.

Vi går igenom de centrala delarna av mål och mätning, förutsättningarna för webbanalys, samt bekantar oss med Google Analytics.

Dag 2

Analys och mätning

Andra dagen går vi djupare in på webbanalys, vikten av att mäta rätt samt hur mål och mätning samspelar.

Vi kommer att fördjupa oss i centrala verktyg som Google Analytics och går igenom hur man kan jobba med rapportering för att få rätt beslut tagna i organisationen.

Dag 3

Utvärdering, effekt och optimering

Den tredje och avslutande dagen kommer vi fokusera på hur man skapar affärsnytta och effekt av analysen, samt hur man utvärderar sina digitala mål och aktiviteter.

Vi går även igenom hur man kan jobba med konverteringsoptimering för att förbättra sina digitala resultat och ger tips på nyttiga verktyg.

Resultat efter utbildningen

 • Du får kunskap i att sätta digitala mål utifrån övergripande affärsmål och färdigheter inom mätning och analys för att kunna fatta strategiska beslut som leder till ökad effekt och försäljning.
 • Du lär dig hur du kan ta fram avdelningsspecifika rapporter för ledningsgrupp och andra intressenter i organisationen.
 • Kursen ger dig även det senaste inom verktyg och teknik för att kunna optimera företagets digitala närvaro.
 • Praktisk kunskap i att sätta upp mätbara digitala mål utifrån övergripande affärsmål
 • Förmågan att läsa av och korrekt analysera data
 • Ge rekommendationer kring optimering av det egna företagets marknadsföring och försäljning baserat på data
 • Konkret kunskap i att sätta upp och administrera mätning via Google Tag Manager och hur man följer upp respektive aktiviteter i analysverktyget kopplat till mål
 • Terminologi för att förstå och använda Google Analytics
Läs mer om kursen

Så säger andra

Jonas Nordhammer

TV4-gruppen

"Allt handlar om flöden – digital framgång är att kunna optimera och konvertera. Du måste veta hur du attraherar trafik, var dina besökare kommer ifrån och vilka trafikkällor som fungerar bäst. Väl inne på sidan behöver du kunna följa besökarnas beteende för att på bästa sätt både ta hand om, konvertera och på sikt omvandla dem till kunder. Du måste även kunna A/B-testa mellan olika varianter av design, annonser och landningssidor för att veta vilket typ av innehåll eller kampanj som fungerar bäst. Eftersom allt är mätbart får du snabbt ett kvitto på hur väl du lyckas. Men det gäller så klart att kunna tolka siffrorna också."

Winnie Wu

Warner Bros. Entertainment Nordic

”Denna kurs ger en bra överblick över analysverktyg samt intressanta diskussioner med andra kursdeltagare. Med överblick av Google Analytics och fördjupningstips som vi fick under kursen kunde jag klara av Googles officiella certifieringar snabbt. Djupdyk i data idag och hitta nya insikter för att konvertera mera med analys, kunskap och information!”

Pia Karjalainen Thunström

Kommunikationsstrateg digitala kanaler på Eskilstuna kommun

"Jag tycker att det har varit värdefullt att gå dessa utbildningar oavsett om du jobbar inom ideella organisationer med medlemskap och ökat medlemsvärde, eller i affärsdrivande bolag. Att förstå det digitala eko-systemet är ett måste år 2019! Genom att utbilda mig har jag vässat min digitala kompetens och kan bidra på ett helt nytt sätt nu när jag förstår den digitala miljön och hur allt faktiskt hör ihop. Nu kan jag kravställa vid upphandlingar och även veta vad som är möjligt att genomföra inom digital marknadsföring. Jag är väldigt nöjd med kompetensen hos mina lärare, de har hållit hög nivå och har varit engagerade. Rekommenderar varmt alla som vill få koll på digital marknadsföring att gå på IHM."

Martin Söder

Säljare och Projektledare på FRC media

"Med anledning av dagens stora dataflöden så måste man veta vad som ska mätas, hur det ska mätas och med vilket syfte man mäter. Genom denna utbildning, Digital marketing – Goals & Analytics, så får du en väldigt bra grund att stå på när det kommer till just det. Google Analytics är ett gratisverktyg och ett av alla de verktyg som används för att mäta just data-flöden på er site eller webshop. Detta tillsammans med Tag Manager och rapportering i Datastudio så står vi bra rustade för framtiden. Genom Digital marketing – Goals & Analytics har jag, och mitt företag, tagit ett stort steg framåt när det kommer till mätning och målspårning som vi i vår tur använder tillsammans med våra kunder."

Digital Marketing Goals & Analytics

Lär dig hur du sätter digitala mål utifrån affärsmålen samt öka din kunskap och färdigheter inom mätning och analys för att kunna fatta strategiska beslut som leder till ökad effekt och försäljning.