// //

IHM Dynamic Sales

Konkurrensen om affären blir tuffare i takt med att utbudet ökar. Konsumenternas köpbeteende förändras, och många kunder tror sig veta vad de behöver redan innan de träffar en säljare. Det ger dig en helt annan utmaning. IHM Dynamic Sales är ett träningsprogram som kan öka din genomslagskraft dramatiskt i mötet med varje kund.

Kursen är för dig som:

  • vill få större genomslag i kundmötet
  • säljer produkter/tjänster som liknar konkurrenternas
  • vill bli en mästare på att locka fram omedvetna behov
  • har bestämda kunder som också talar med dina konkurrenter

Fyra dynamiska kursdagar

Vad skiljer Dynamic Sales från den mer traditionella säljsituationen? Du kommer att få lära en helt ny säljstrategi som skiljer sig totalt från det de flesta säljorganisationer jobbar med i dag.

Vi bygger in din säljsituation i modellen och tränar.

Öppna kurser: 2+2 dagar, 

Starter:
Göteborg: 18 september
Stockholm 20 september

Pris 19.700 kr ex moms.

Kontakta oss för skräddarsytt upplägg.

Dynamic Sales i Säljpodden

Riki Dackén gästade Säljpodden, och i det här poddavsnittet berättar Riki mer om säljmodellen som tar hänsyn till var kunderna befinner sig i sin köpprocess och den digitala utvecklingen och som kallas Dynamic Sales.

Riki Dackén, vem är du?

Jag vill veta mer om Dynamic Sales

Till toppen av sidan Till topp