Vad kännetecknar en bra ledare?

Ricki Petrini modererar samtal om ledarskap. Vad kännetecknar en bra ledare på mellanchefsnivå? Och hur utvecklar man sitt ledarskap?