Webinar: Dynamic Sales

IHM Dynamic Sales hjälper dig i de situationer där behovsorienterad försäljning inte är tillräckligt för att få ett starkt genomslag i mötet med kunderna.

Marcus & Riki berättar om Dynamic Sales och hur du kommer se på säljsituationer på ett nytt sätt och få förståelse för varför säljare behöver fler säljansatser. Du får kunskap om modellen och får träna på nya sätt att leda ett möte mer resolut men ändå med hög "likability".