Webinar: Sambandet mellan nyckeltal och lönsamhet

Henrik Lindgren ger exempel på hur siffrorna guidar dig rätt mot lönsamhet.
  • Är vi på rätt väg mot lönsamhet?
  • Vilka är nycklarna till att förstå hur det går?
  • Förbrukar vi rätt resurser i förhållande till prestation?
Webinar: Sambandet mellan nyckeltal och lönsamhet

Läs mer om IHM Business Management