Upskilling - Din kompletta guide!

Vad är upskill och hur går det till? I den här heltäckande guiden hittar du som vill upskilla dig själv eller din personal svaren på alla frågor.

Upskilling, livslångt lärande, är en nyckel till framtidens yrkesliv. För just nu genomgår arbetsmarknaden en förändring, till följd av faktorer som globalisering, digitalisering och miljöomställning. Samtidigt blir pensionsåldern högre och företagen har svårt att hitta personer med rätt kompetens.

Idag ställs krav om livslångt lärande – eller upskilling – både för att du som jobbar ska förbli attraktiv på arbetsmarknaden och för att du som beslutsfattare ska trygga företagets kompetensförsörjning. Det skriver bland andra Svenskt Näringsliv.

Men vad är upskill och hur går det till? I den här heltäckande guiden hittar du som vill upskilla dig själv eller din personal svaren på alla frågor.

 1. Scrolla till botten av sidan för källorna vi hänvisar till i texten. DS.

Vad är upskilling?

Upskilling handlar om att vidareutveckla dina kunskaper samtidigt som du fortsätter jobba.

Upskilling handlar alltså inte om heltidsstudier utan studier utöver eller i samband med ditt vanliga arbete. Att upskilla sig kan ske genom kurser, mentorskap eller lärande på andra sätt.

Vem passar upskilling för?

Upskilling passar dig som vill ta dig vidare i karriären eller testa något nytt inom ditt yrke. Oavsett om du är ung eller äldre.

Kanske har du en gedigen yrkeshistoria, men inte de nya kunskaperna som krävs för de roliga uppdragen. Kanske har det gått ett tag sedan du utbildade dig och dina kunskaper riskerar att bli daterade.

Kanske har du precis tagit examen från en längre utbildning, men ser en kompetenslucka du behöver fylla för att ta dig dit du vill.

Genom att upskilla dig löpande ser du till att hålla din kompetensmässiga verktygslåda uppdaterad, så att du kan fortsätta känna dig självsäker i din yrkesroll och leverera efter din höga ambitionsnivå.

Initiativet för upskilling kan också komma från företag, som vill förhöja organisationens kompetens i sin helhet. Kanske vill företaget ta sig an en ny marknad eller affärsområde. Då kan personalen upskillas, för att tryggt kunna driva projektet till framgång.

Varför är upskilling av anställda eller mig själv viktigt?

Arbetsmarknaden är mitt uppe i ett paradigmskifte som kräver att vi fortsätter lära oss under hela våra yrkesliv. Det har inte minst Svenskt Näringsliv tagit upp.

Hela 76 procent av svenska arbetsgivare upplever det som svårt att hitta rätt kompetens. Detta enligt en undersökning från ManpowerGroup. Så oavsett om du står på arbetsgivarsidan eller arbetstagarsidan bör du spetsa öronen lite extra när upskilling kommer på tal.

Som anställd är upskilling din chans att säkra uppdaterade och attraktiva kunskaper på CV:t. Det kan gynna dig i både lönesamtal och när du söker jobb.

Som arbetsgivare är det ofta billigare att upskilla befintlig arbetskraft för att få in ny kompetens i organisationen, jämfört med rekrytering.

När är det dags för upskilling?

Det är alltid ett bra läge för dig att upskilla dig själv. Men naturligtvis är upskilling särskilt bra att ta tag i när du upplever ett behov på ett särskilt område.

Som företag är det dags att upskilla när du upptäcker en kunskapslucka – för att möta dagens och framtidens behov.

Framtidens behov kan exempelvis påverkas av:

 • Om flera personer med en viss kompetens slutar eller blir sjukskrivna/föräldralediga.
 • Om endast ett fåtal personer har kompetens på ett viktigt område.
 • Företaget vill ta sig an en ny marknad eller affärsområde.

Hur får jag chefen att gå med på upskilling?

På vissa företag är upskilling en naturlig del av arbetet. Beslutsfattarna har valt att företaget ska satsa på det helt enkelt.

För andra företag är det mindre självklart att upskilla medarbetarna löpande.

Om du som medarbetare vill få möjlighet till upskilling genom din arbetsplats är medarbetarsamtalet ett bra tillfälle att ta upp det. Ett tips är att identifiera vilken sorts upskilling du vill få, som också kan bidra till företagets affärsmål. På så sätt blir det lättare att argumentera för att företaget ska investera i att upskilla dig.

Hur får jag medarbetarna att bli intresserade av upskilling?

När du berättar om dina planer för att erbjuda medarbetarna kompetensutveckling och upskilling kommer du märka att det här generellt är en icke-fråga. Människor gillar att lära sig.

I en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Arbetsförmedlingen från 2019 skulle 93% vilja kompetensutveckla sig inom sitt nuvarande yrke på arbetstid om arbetsgivaren bekostar det.

Vissa personer kan uppleva initiativ för upskilling som en pik om deras nuvarande prestation, även om det inte är så du har tänkt dig det. Så var noga med att betona att du vill ge medarbetarna möjlighet att vidareutvecklas, även om de redan presterar bra.

Vad kostar upskilling?

Kostnaden för upskilling kan bland annat påverkas av metoden för lärande och tidsåtgången från ordinarie arbetstid.

Korta YH-kurser, som bland annat erbjuds av IHM Business School, fungerar parallellt med arbete och är kostnadsfria. Både vi och andra kursarrangörer erbjuder även andra kurser som passar för upskilling med en avgift.

Läroplattformar online tar ofta betalt med en medlemsavgift eller säljer sina kurser var för sig.

Konsulter som upskillar medarbetare genom coachning eller kurser har varierande prissättning, som också påverkas av upskillingens omfattning.

Att låta medarbetarna upskilla varandra genom mentorskap kommer inte med en konkret prislapp, utöver tidsåtgången för både mentor och elev. Däremot kan det här sättet att upskilla ta lite mer tid, i och med att mentorn kanske inte är van vid sin nya pedagogiska roll.

Det är också viktigt att ha i åtanke hur mycket värde upskillingen ger i förhållande till den initiala kostnaden.

Om en medarbetare upskillar sig genom en gedigen kurs med riktigt matnyttigt innehåll – eller coachas av en kollega i några månader – kommer det troligen ge personen mer gedigna kunskaper än vad en gratiskurs online hade gjort.

Kostnaden ska också ses i ljuset av hur kunskaperna från upskillingen kan generera intäkter för företaget framöver.

Hur mycket tid tar upskilling?

I en undersökning från Arbetsförmedlingen uppger arbetstagare tidsbrist som det största hindret för kompetensutveckling. De svarande var positivt inställda till att kompetensutvecklas, men framförallt om det skedde på arbetstid och arbetsgivaren stod för kostnaderna.

I samma undersökning ansåg den genomsnittliga arbetstagaren att det behövs 3–5 timmar i månaden för kompetensutveckling. I genomsnitt hade de svarande dock bara lagt 1–2 timmar på kompetensutveckling den senaste månaden.

En potentiell slutsats av det är att den arbetsgivare som avsätter en viss pott med timmar varje månad till kompetensutveckling kommer få positivt gensvar.

Vissa medarbetare kommer nog behöva mer än 3–5 timmar i månaden, inte minst under en period då de deltar i en kurs.

Så sätter du en strategi för företagets upskilling

När du som chef sätter en strategi för upskilling är det mer sannolikt att företaget får ut så mycket värde av den som möjligt. Så här kan processen se ut:

 • Kartlägg medarbetarnas individuella kompetenser.
 • Kartlägg vilka kompetenser företaget behöver idag och i framtiden.
 • Analysera insamlat material om medarbetarnas kompetens på individ-, avdelnings- och organisationsnivå.
 • Jämför med kompetensbehoven för att upptäcka kompetensgap som behöver fyllas.

Inkludera gärna medarbetarna när du planerar vem som ska upskilla sig inom vad. Det är centralt att upskillingen bidrar till företagets affärsmål, men se det också som en möjlighet att låta medarbetarna bli bättre på det de brinner för – i de lägen där en koppling finns att hitta.

Låt också medarbetarna vara delaktiga i planeringen av hur de ska upskilla sig. Vissa lär sig bäst visuellt, andra genom att lyssna eller att genomföra praktiskt. Var lyhörd och öppen för idéer.

Vad ska jag upskilla mig inom?

Även du som vill upskilla dig själv vinner på att ha en strategi. Ta ett steg tillbaka och fundera på vilka möjligheter du vill ha i framtiden.

Vill du växa inom din nuvarande anställning och kanske bli befordrad till en mer senior roll på samma företag?

Vill du stärka din kompetens för att byta inriktning?

Vill du stärka din kompetens inför jobbsökande?

Utifrån ditt mål kan du sedan identifiera vilka kompetenser som efterfrågas för att nå dem. Titta till exempel på platsannonser om du ska söka jobb. Vilka kompetenser saknar du för att bli den ideala kandidaten?

Eller titta på ledarna i ditt företag, om du vill bli en av dem. Vilka kompetenser behöver du upskilling inom för att nå deras nivå?

Passa gärna på att prata med personer som redan har nått målet du har satt. Vilka kompetenser hjälpte dem att nå dit de är idag?

Här nedan har vi samlat olika sorters kompetenser som vi hoppas ska väcka idéer för din upskilling.

Nya verktyg och system

Internet blev inte bara en fluga – nya digitala verktyg och system dyker upp hela tiden. Finns det något digitalt som du skulle behöva upskilla dig inom för att axla nya ansvarsområden och växa i din karriär?

Beroende på vad som är relevant för dig skulle du till exempel kunna inrikta din upskilling på:

 • Digitala plattformar för analys
 • Verktyg för att skapa snygga och matnyttiga rapporter
 • Enklare programmering
 • Hantering av relevanta affärssystem
 • Hantering av AI som förenklar ditt arbete

Fördjupade expertkunskaper

Många yrken går ut på att du har ett expertområde som är centralt för ditt arbete. Oavsett om du har 1 eller 30 års erfarenhet på området finns det troligen nya saker att lära dig inom just ditt skrå.

Till exempel kan du upskilla dig inom:

 • De senaste metoderna inom ditt expertområde
 • Konkretisera kunskap du har med ett certifikat
 • Tvärfunktionella uppgifter som uppstår när ditt expertområde samarbetar med andra avdelningar

Bli en bättre ledare eller chef

Många ledare och chefer får sin roll genom en befordran, utan någon särskild utbildning för just ledarskap. En inofficiell eller officiell ledarroll är ett stort ansvar som kan vara svårt att ta sig an utan erfarenhet.

Att upskilla dig inom ledarskap, projektledning eller chefskap ger dig trygghet i att du vet vad du håller på med – och blir en trygghet för företaget i och med förtroendet de lägger hos dig.

Du kan till exempel fokusera på upskilling inom:

 • Projektledning
 • Vad det innebär att vara chef
 • Hur du motiverar ett arbetslag
 • Förmåga att delegera
 • Att ge konstruktiv feedback
 • Samarbetsförmåga
 • Utvärdering av risker

Utveckla dina mjuka kompetenser

När man pratar om mjuk kompetens handlar det mer om förmågor som närmar sig personlig utveckling (i kontext av yrket) än hårda kompetenser som certifikat, universitetsexamen och systemkunskaper.

Exempel på upskill inom mjuka kompetenser är:

 • Problemlösningsförmåga
 • Presentationsteknik
 • Mellanmänskliga relationer i affärskontakter
 • Planeringsförmåga
 • Anpassningsbarhet och att tänka på studs
 • Kommunikationsförmåga
 • Retorisk förmåga

Mjuka kompetenser kan gå in i annat. Till exempel kan upskilling inom ett område hjälpa någon att både bli en bättre chef och att utveckla sin problemlösningsförmåga. En specialist som uppdaterar sig inom sitt expertområde kanske samtidigt får öva på presentationsteknik.

Exempel på resurser för upskilling

Digitala resurser

För dig som vill kunna upskilla dig när och var du vill är digitala resurser rätt väg att gå. Idag finns flera kursbibliotek med allmän eller specifik inriktning. Vissa traditionella kursleverantörer erbjuder också distanskurser, särskilt nu efter coronapandemin.

Det finns gott om matnyttiga bloggar, podcasts och videoserier för upskilling på mer allmän nivå. De kan hålla dig uppdaterad om det senaste och vad kollegor i branschen tänker och tycker.

Kanske hittar du något passande att upskilla dig med hos:

 • Hubspot Academy
 • Skillshare
 • Udemy
 • Moderskeppet
 • Google Digitalakademin

Mentorskap medarbetare emellan

Ett mentorskap innebär att två eller fler personer jobbar tillsammans för att lära sig nytt och lösa problem som uppstår. Den som utses till mentor har högre kompetensnivå på det område ”eleven” vill bli bättre på. I vissa upplägg har två personer intresse av att lära sig av varandra. Då blir båda mentor och elev samtidigt.

Även en mentor som inte vill lära sig något särskilt av eleven får ut upskilling av mentorskapet. Till exempel kan mentorn bli en bättre lyssnare och bättre på att ge feedback.

Mentorskapet kan läggas upp på ett mer eller mindre avgränsat sätt. Kanske möts mentor och elev(er) med jämna mellanrum för att ha genomgångar, diskutera frågor som har uppkommit sedan sist och så vidare. Mentorn kan också fungera som en kontaktperson, som eleverna kan höra av sig till när frågor och problem uppstår.

Just den informella aspekten och närheten till mentorn är viktiga fördelar för elever som upskillas på det här sättet.

På många företag finns informella mentorskap, men det finns anledning att sätta det i system. På så sätt får fler möjlighet att ha en utsedd mentor och upskilling inom rätt område. Det ger också medarbetare som drar sig för att ens fråga om hjälp en väg till en trygg mentor.

Kanske kan något av dessa alternativ passa för att upskilla genom mentorskap:

 • Regelbundna träffar för mentor och elev
 • Mentorskap i grupp (med gemensamt diskussionsforum för elever i exempelvis Slack eller Facebook-grupp)
 • Löpande tillgång till mentor för frågor och problem när utmaningar dyker upp
 • Mer klassiska internutbildningar med återträffar för frågor

Ta in konsulter som upskillar personalen

Om kunskap på ett område inte finns inom din organisation kan du anlita en konsult eller utbildningsföretag för att upskilla personalen. Det kan ske genom exempelvis föreläsningar, workshops och/eller coachning. En kombination kan vara särskilt värdefull, för att verkligen ge personen som ska upskillas rätt förutsättningar för att bli trygg i sina nya kunskaper.

När du tar in en konsult eller anlitar ett bolag för en skräddarsydd utbildning får du möjlighet att anpassa innehållet och inriktningen för att matcha just behoven inom ditt företag.

Kanske finns det personer inhouse med rätt kompetens för att agera mentor åt andra medarbetare, men de är hindrade av tidsbrist. Då kan en konsult komma in och sköta upskillingen istället.

Du får en extra fördel när att personer som har specialiserat sig på pedagogik upskillar personalen. Då sköts upskillingen av någon som inte bara är expert på ämnet, utan också expert på att lära ut till andra. Det märks extra tydligt om du anlitar ett rutinerat utbildningsföretag som IHM för en skräddarsydd företagsutbildning.

Kanske kan du ta hjälp av:

 • Utbildningsföretag som skräddarsyr kurser för företag (som IHM)
 • Konsulter med pedagogisk inriktning och expertis på området du vill bli bättre på
 • Föreläsare på området du är intresserad av

Kurser

Enligt en undersökning från Arbetsförmedlingen är fysiska kurser det mest populära sättet att kompetensutveckla sig, om arbetstagarna får välja.

För att säkra att du får ut maximalt värde av din investering i utbildningen, välj erkända kursleverantörer. Ett sätt att ytterligare säkra kvaliteten är att skicka ett antal medarbetare på upskilling-kurs, utvärdera upplägget och därefter bedöma om fler ska gå kursen.

Upskilling med IHM Business School

IHM Business Schools profil ligger i linje med livslångt lärande och upskilling. Våra utbildningar är formade utifrån vad näringslivet söker – vilket ger dig som kursdeltagare eller uppdragsgivare just den kunskap du behöver.

YH-utbildningar

Samtliga YH-utbildningar hos oss skapas, kravställs och leds i direkt samarbete med bolag i berörda branscher. Redan nu finns över 2000 partnerföretag i vårt YH-nätverk, som arbetar med oss för att säkra sin framtida kompetens. Fler är på ingång.

Utbildningarna som redan finns blir fortsatt utvecklade för att möta nya behov som uppstår, genom avstämningar mellan branschen och oss som utbildningsföretag. I och med det kan du som studerar en yrkeshögskoleutbildning hos oss räkna med att få de kunskaper som din framtida bransch efterfrågar. Som företag kan du räkna med att IHM-studenter kan sin sak.

Längre YH-utbildningar passar dig som vill sadla om helt i karriären. Vi på IHM erbjuder även korta YH-utbildningar som är formade för dig som vill fortsätta jobba, men parallellt upskilla dig på ett visst område.

IHM:s öppna utbildningar

Under vårt öppna utbildningsparaply finns kurser för kompetensutveckling som kommer med en kursavgift. De här kurserna är perfekta för dig som söker upskilling.

Kanske känner du att du vill upskilla din grundkunskap eller få rätt verktyg för att ta dig an nya uppgifter och ansvarsområden.

Utbildningar inom är (precis som YH-utbildningarna) praktiskt inriktade. Den kunskap du får med dig från upskilling hos oss kan du applicera direkt i verksamheten där du jobbar.

Vår pedagogik utgår från blended learning. Det innebär att vi blandar olika lärstilar för att kunskaperna ska sätta sig i ryggmärgen. Deltagarna får till exempel pröva och utveckla sina förmågor i simulerade beslutssituationer. I och med det blir de tryggare i sin nya kompetens och kan tillämpa den praktiskt. Våra lärare är eller har varit aktiva inom näringslivet, vilket ger ytterligare förankring av utbildningen i verkligheten.

Ta hela företaget till nästa nivå

IHM finns tillgängliga för att hjälpa alla sorters företag (stora som små) att nå sina mål genom upskilling. Det kan handla om utbildning eller coachning i samma rum eller på distans. Vi arbetar även med att upskilla genom casesimuleringar och mentorskap. Kort sagt kan vi skräddarsy upplägg för att möta de flesta behov, utifrån vår stora utbildningsvana och djupa förståelse för näringslivet.


Källor

Ulrika Wallén (Svenskt Näringsliv) ”Så kan högskolans roll för det livslånga lärandet stärkas”.

ManpowerGroup genom Via TT ”Stor kompetensbrist i Sverige – trots hög arbetslöshet”.

Olle Ahlberg (Arbetsförmedlingen) ”Livslångt lärande: Kompetensutveckling i arbetslivet".