Talarskolan #2: Att argumentera

Få skills är lika värdefulla som den att kunna argumentera för sin sak på ett övertygande sätt. Här kommer sista delen i serien Magister Fällmans talarskola - läs och träna!

Det ska finnas en tydlig koppling mellan huvudtanken och argumenten så att de blir språkligt och logiskt klara och riktiga. Det är viktigt att bevisen (argumenten) är exempel ur verkligheten som åhörarna kan känna igen. Detta är avgörande för hur din argumentation ska uppfattas och värderas.

Gör en enkel och klar plan för hur du ska argumentera. Börja med en inledning, låt den följas av huvudtanken, stöd huvudtanken med argument, avsluta med en sammanfattning.

Argumenten kan byggas upp som exempel, jämförelser, slutledningar eller orsak–verkan-företeelser.

Så här kan du förbereda din argumentation:

Börja med det som ska fastna allra bäst. Fortsätt med sådant som ska fastna bra. Bädda in det som ska fastna minst nu. Avsluta med det som ska fastna allra bäst igen.

Genom att ta upp ett starkt argument först visar du att du har mycket att komma med. Du blir trovärdig om du ställer frågor, har relevanta uppgifter, visar olika synvinklar och sist men inte minst är engagerad – då kan du lyckas med att föra en argumentation framåt.

Det personliga engagemanget och utstrålningen hos talaren, något vi gärna vill se hos våra politiker, spelar en väsentlig roll. Politiker framstår ibland som alltför sakliga och tråkiga, vilket bidrar till ett minskat förtroende bland väljarna. Därför är det inte ovanligt att talare som har förhållandevis osakliga argument, men som vädjar till känslor och attityder, berör åhörarna mer. I politiken är det inte ovanligt att man medvetet använder ett vagt språk för att låta bli att precisera och därmed skyla över ett dåligt underbyggt påstående. En skicklig argumentation kännetecknas av ett klart språk och en engagerad framställning.

Det är mycket viktigt att argumenten får stöd och underbyggnad av bevis och förklaringar under argumentationens gång. Enligt Aristoteles är ett argument bra, om publiken tycker att det är bra.

Om du vill åstadkomma en stark argumentation måste du även tänka på att ta hänsyn till alternativa slutsatser och reaktioner från åhörarna och hitta svar eller motargument till alternativen.

Barbro Fällman utbildar och föreläser på svenska, engelska, franska och italienska och har skrivit 12 böcker om retorik. Sedan 1995 driver hon Retorikcentrum i Sverige, som också delar ut Stora Retorikpriset.