Så bidrar utbildning till personalens kompetens-utveckling

Har du upptäckt kompetensluckor på företaget som du vill fylla? Det finns många sätt att driva kompetensutveckling av personal. Ett uppskattat och givande sätt är utbildningar från etablerade och kunniga aktörer.

Frågan är hur du hittar utbildningarna som verkligen är värda att lägga pengar på, utifrån kompetensen de ger. Och hur kan du maximera utfallet från investeringen i utbildning för de anställdas utveckling och kompetens?

Läs vidare för att ta reda på mer om det.

Varför ska jag satsa på utbildning?

Att nyckelpersoner får komma till sin rätt kompetensmässigt och möjlighet att lära sig nya saker är viktiga faktorer för att behålla dem. Samtidigt föredrar arbetstagare att höja sin kompetens genom utbildning.

Så om du vill få högre kompetens på företaget och undvika dyra nyrekryteringar till nyckelpositioner – då är utbildning som kompetensutveckling av personal en lösning.

Kan vi backa upp det påståendet? Ja.

Under 2016 gjorde IBM en undersökning om varför anställda byter arbetsgivare. De kom fram till att 40% valde att byta arbete för att de var missnöjda med sitt jobb.

De anställda fick även svara på vad som lockade med de nya jobben. Faktorer som "om jag kunde utveckla nya kompetenser" och "för bättre möjligheter till karriärutveckling" låg bland de sex högst rankande faktorerna.

IBM undersökte också specifikt vad som lockade "high potentials" - anställda som presterar markant bättre än sina kollegor. De här personerna visade sig vara ännu mer lockade av möjligheter att lära sig nya kompetenser, få fler ansvarsområden och att testa något nytt.

Med det som bakgrund kan vi dra slutsatsen att anställda (högpresterande i synnerhet) vill utvecklas i sina arbetsliv – det är något de till och med är villiga att byta jobb för.

Samtidigt är det utbildning som ska stå på schemat för kompetensutveckling av personal, om de anställda får välja.

Enligt en undersökning från Arbetsförmedlingen föredrar majoriteten av anställda fysiska kurser och utbildningar som metod för kompetensutveckling. Bara 17% tycker mer om att kompetensutveckla sig online.

Så planerar du utbildning och utveckling för kompetens

Låt oss anta att du har bestämt dig för att satsa på utbildning som kompetensutveckling av personal. För att få ut så mycket som möjligt av den investeringen rekommenderar vi att arbeta målmedvetet med förberedelse, genomförande och uppföljning.

Kanske har du redan gjort en kompetenskartläggning och kompetensanalys för att upptäcka kompetensluckor att fylla. Utgå i så fall från det här materialet när du formulerar ett syfte för att skicka en eller flera anställda på utbildning. Vad ska utbildningen bidra med till företaget ur affärssynpunkt?

När du har syftet klart för dig blir det lättare att jämföra olika kurser och utbildningar, något vi kommer gå in på senare i texten. Redan nu kan vi säga att det finns olika upplägg. Till exempel distansutbildning, workshops, case-simuleringar eller mer traditionella klassrumsupplägg i grupp.

För att hitta rätt kan du titta på syftet, men det är också bra att bolla in den personal som ska få möjlighet till kompetensutveckling. Lär de sig bäst genom att se, höra eller göra? Vilka alternativ skulle de föredra?

När utbildningen är vald och bokad är nästa steg att förbereda deltagarna. Du vill naturligtvis att utbildningen ska ge värde för företaget. Det tycker säkert medarbetarna också låter vettigt. Samtidigt har de kanske ingen klar bild av vad som förväntas av dem. Om du inte hjälper dem vill säga.

Diskutera hur de kan koppla utbildningen till sina uppgifter. Är det något särskilt du kan föreslå att de ska kunna ta action på när de kommer tillbaka? Någon särskild fråga du vill ge dem i uppdrag att få svar på från läraren? Genom stöd kan du hjälpa medarbetarna förbereda sig för uppgifterna du har tänkt att utbildningen ska ge dem rätt kompetens för.

Efter att de har deltagit på utbildningen är det dags att utvärdera den. Var den lärorik och matnyttig? Fick de med sig rätt lärdomar för att känna sig bekväma med nya uppgifter? Ger deras nya arbete värde till företaget motsvarande investeringen? Utifrån utvärderingen kan du fatta beslut om ifall du vill använda samma utbildning igen i framtiden.

Så väljer du en utbildning för kompetensutveckling av personal

Att välja utbildning är inte helt lätt. Här har vi samlat tips för dig som ska jämföra olika utbildningar för kompetensutveckling av personal.

Motsvarar kostnaden vad som kan vinnas med deltagande?

Varje form av kompetensutveckling är en investering i personalen. Även att gå en gratiskurs på nätet eller att bli coachad av en kollega ”kostar” arbetstimmar. Vissa gedigna kurser är också gratis, som våra YH-kurser (det finns också korta sådana för personer som redan är ute i yrkeslivet).

För att du ska känna dig mer trygg i att kostnaden för kompetensutveckling av personal motsvarar vad företaget får ut av det – tänk på följande:

  • Linjering med affärsbehov
  • Om medarbetaren får utlopp för sin passion eller möjlighet att bli mer trygg i svåra uppgifter – vilket kan engagera i anställningen och bidra till minskad personalomsättning

Som vi nämnde tidigare kommer alla former av kompetensutveckling av personal med en kostnad på ett eller annat sätt. Alternativen med lägst tidsåtgång och kostnad är sällan de som ger de kunskaper som behövs.

Från de här undermåliga alternativen får de anställda inte med sig särskilt mycket. De känner sig fortfarande osäkra på sin förmåga, eftersom de inte har fått rätt kompetens från utbildningen. Upplevelsen har inte heller varit givande för dem. Kanske börjar de tveka på att företaget bryr sig, vilket kan leda till funderingar kring om gräset är grönare hos andra arbetsgivare.

Från företagets håll kan ni inte heller få ut så mycket av investeringen i undermåliga alternativ, eftersom de anställda inte har lärt sig så mycket och därför inte kan ta sig an nya uppgifter.

Säg att de anställda ändå blir tvingade in i ansvar som de inte är redo för. Det kan resultera i ännu mer missnöje från de anställda. Dessutom kan företaget få problem, eftersom det inte finns kompetenta personer vid rodret.

Därför rekommenderar vi inte att välja alternativet med lägst kostnad i timmar och pengar. Väg istället kostnaden mot vad företaget har att vinna på den anställdas deltagande.

Matchar kursens innehåll och syfte era behov?

För att få ut så mycket som möjligt av investeringen i en utbildning är det viktigt att innehållet matchar vad du vill att de anställda ska lära sig. Ta reda på så mycket du kan om kursen. Hur formulerar arrangören dess syfte? Vad ska deltagarna kunna göra när kursen är avslutad?

Om du har frågor om våra kurser är du varmt välkommen att höra av dig. Vi erbjuder också skräddarsydda kurser om du behöver ett mer anpassat upplägg.

Erbjuds kursen av en erkänd aktör som rekommenderas av andra?

När en välkänd aktör arrangerar kursen blir det lättare att söka upp information om vad tidigare studenter tycker och var de är idag. Inte minst av den enkla anledningen att stora utbildningsarrangörer har haft fler studenter, vilket ökar chansen till att hitta omdömen online. Kanske kommer du till och med i kontakt med utbildningsföretaget genom rekommendationer.

Ta hjälp av IHM med utbildning och kompetens

IHM är en etablerad utbildningsarrangör som verkar i nära samarbete med näringslivet. Våra kurser och program tas fram och vidareutvecklas tillsammans med vårt omfattande företagsnätverk. Lärarna är eller har varit aktiva i näringslivet på de områden de utbildar inom. På så sätt kan vi säkra att deltagarna på våra utbildningar får den kompetens som behövs ute i verkligheten.

Vill du ta hjälp att kartlägga företagets utmaningar och möjligheter, för att sedan kompetensutveckla därefter? Läs mer om vårt företagserbjudande.

Kompetensutveckling parallellt med jobb

Hitta utbildningen som tar dig och ditt företag till nästa nivå