Ofokuserade ledningsgrupper fattar bättre beslut!

De flesta ledningsgrupper tampas dagligen med problem som behöver lösas.

Ny neurovetenskaplig hjärnforskning visar att det gamla sättet att fatta beslut på behöver omprövas, och att ledningsgrupper behöver bli mer kreativa problemlösare och fatta fler beslut grundade på intuition och insikt.

Forskningsstudier visar att genom att sätta av tid till tyst och inåtvänd reflektion och våga låta tystnaden få spelrum på ledningsgruppens möten underlättas processen att skapa det kreativa flöde som behövs för att lösa problem. Denna form av ofokuserat beslutsfattande leder dessutom till ökad motivation att genomföra besluten. Nyckelfaktorerna tycks vara låg tankeverksamhet i kombination med ett introspektivt tänkande i ett positivt tillstånd (!). Att våga vara ofokuserad och ta bort luppen från det problem som skall lösas.

Den här formen av intuitivt beslutsfattande leder till långvariga och systematiska förändringar i hjärnan som öppnar upp för nya sätt att tänka och arbeta. Hjärnans belöningscentrum stimuleras, dopamin frigörs, och nya kopplingar skapas i hjärnan. Dessa kopplingar är permanenta och förändrar vårt sätt att tänka och vara.

Hela 95% av hjärnans kapacitet går åt till omedvetna processer som handlar om att undvika hot och söka (lätta) belöningar, och det är dessa primitiva funktioner som styr vårt beslutsfattande. Att trotsa dessa hjärnans invanda och omedvetna mönster för att bli bättre beslutsfattare kräver träning och kunskap om hur hjärnan processar information.

Och lyckosamt nog är vår hjärna plastisk och formbar, vilket innebär att ledningsgrupper (och andra) på ett enkelt sätt kan träna upp förmågan till ett effektivare beslutsfattande med hela 500 %. Lägg därtill att ledare som fattar beslut på detta mer ostrukturerade och ofokuserade sätt ökar kreativiteten, förändringsviljan och engagemanget i hela organisationen.

Maria Tornberg

Källor:M. Jung-Beeman et al., How insight happens. NeuroLeadership Journal (2008) . Davis et al., Why Insight Matters. NeuroLeadership Journal (2015).