Ny kunskap om hjärnan omdefinierar ledarskapets betydelse

Detta är inlägg nr två i en serie om hur neurovetenskaplig hjärnforskning omdefinierar ledarskapet.

Neuroforskare menar att överlevnadssystemet är extra känsligt för sociala situationer på jobbet, och att chefer omedvetet kan försätta medarbetarnas hjärnor i hotläge. Detta leder till stress, oro och konflikter.

Forskarna har identifierat ett antal sociala preferenser, som du som ledare behöver ha kunskap om för att i möjligaste mån minimera risken att medarbetarnas hjärnor kidnappas av överlevnadssystemet. för detta leder till distraktion, sänkt prestation och på sikt ett försvagat immunsystem och stressrelaterade sjukdomar.

En av de situationer på arbetsplatsen som lätt förpassar våra hjärnor till hotläget är upplevelsen av att inte ha samma betydelse som andra. Avsaknaden av information, att inte få veta vad som ska hända, samt känslan av att inte kunna påverka sin situation, gör också att hjärnans hotsystem aktiveras. Likaså brist på samhörighet, acceptans och tillhörighet.

Betydelsen av information, uppskattning och fungerande team är knappast något nytt. Det intressanta är, att den neurovetenskapliga forskningen ger oss verktyg och metoder vi inte haft tillgång till tidigare.

Med utgångspunkt i modern hjärnforskning kan neuroforskare för första gången ge ett inifrånperspektiv på ledarskap och förklara hur vi i realtid påverkas av händelser och situationer på arbetet. Forskarna menar att denna nya kunskap, som kännetecknas av ett helt nytt teoretiskt system, är så omvälvande att det på djupet omdefinierar ledarskapets betydelse och funktion.

Vi kan bara nå vår fulla potential om vi förstår hjärnan, dess begränsningar och behov. Ger vi hjärnan vad den behöver, mår vi bra och presterar bättre!

Vill du bli bättre på att förstå hur hjärnan fungerar? Börja med att lägga märke till vilka situationer som aktiverar ditt överlevnadssystem och försätter din hjärna i hotläge genom att bli medveten om när andningen och hjärtslagen förändras, när du känner oro eller att du inte kan behålla lugnet och tänka klart. Vad händer i kroppen? Vad leder det till för tankar, beteenden och reaktioner?

I nästa blogginlägg går vi igenom några av de strategier hjärnan använder för att balansera överlevnadssystemet och få oss lugna, glada och motiverade.

Maria Tornberg brinner för att utveckla och träna ledare och ledningsgrupper med fokus på att maximera den affärsmässiga kompetensen. Är beteendevetare och certifierad i neuroledarskap, samt har forskat om effektiva ledningsgrupper.