5 förändringstips från Svante Randlert

Här om veckan höll poddaren och författaren Svante Randlert ett webinar sänt här från IHM Business School. Vi har samlat ihop fem punkter från den uppskattade föreläsningen, tips som kan hjälpa dig i din omställningsprocess – från X till Y … och vidare till Z.

Svante Randlert IHM Business School.jpg

Svante Randlert är en av Sveriges mest anlitade föreläsare, författare till boken Drömledarskapet och mannen bakom poddsuccén #Chefssnack

1. Vi måste förändras med förändringen

Coronapandemin har förändrat en hel värld. Jag har träffat företag som var branschledande innan pandemin slog till, företag som nu slåss för sin existens. Det man kan konstatera är att om man vill skapa ett annat resultat i dessa tider av förändring, så måste man också göra saker på ett annat sätt. Det innebär vidare att vi måste lära oss att hela tiden förändra oss själva för att vara i fas med utvecklingen, annars blir vi omsprungna.


Business Management är på universitetsnivå (SEQF6) och finns både på din IHM-ort och på distans


2. Vad kommer inte robotarna kunna imorgon?

Mycket av det som kommer hända imorgon kommer förmodligen robotar klara av bättre. Det du behöver lära dig är det som robotarna inte kommer klara av. För om robotarna kommer kunna göra det du gör, så kommer de också kunna göra det snabbare – det går inte att komma ifrån. Det som robotarna inte klarar av, är det som allt lärande borde handla om.

3. Sluta erbjuda X när kunden vill ha Y

Människor har ett behov som vi kan kalla för X. Det som hänt efter mars 2020 är att människors beteenden och behov förändrats, många som förut ville ha X, vill nu istället ha Y. Nu kan man som bolag välja att fortsätta sälja X eller gå över till att sälja Y. De som fortsätter sälja X kommer dock bli bortvalda av kunderna. Typiska exempel på det här är Kodak och Nokia, de fortsatte att sälja X trots att kundernas behov förändrades.

4. För att ta sig från X till Y så behöver hela organisationen lära sig Y

De flesta företag funderar mycket på hur de ska kunna erbjuda Y istället för X. En punkt som företagsledare ofta missar är hur väl deras organisationen förstår Y. Många chefer spekulerar själva över vad Y kan tänkas vara, men glömmer att medarbetarna som ska utföra jobbet fortfarande bara kan X, de måste också lära sig Y om Y ska kunna erbjudas till kunderna. Det gäller att få med hela organisationen i ett förändringsbeteende vilket ställer stora krav på kompetensutveckling.

5. Från X till Y till Z – via cirkulärt lärande

När man sitter och tänker över Y, kundens förändrade behov, så bör man också komma ihåg, att snart kommer kunderna inte vilja ha Y heller… De kommer vilja ha Z inom en snar framtid och vill människor ha Z så måste också företag kunna leverera Z. Hur skapar man en företagskultur som kan möta kundernas snabbt föränderliga behov? Det gäller att sluta arbeta med linjärt lärande, det vill säga kunskapsinhämtning som börjar och slutar. Vad som krävs för att överleva på 2020-talet är cirkulärt lärande, förmågan att ständigt befinna sig i ett kunskapsinhämtade stadie.


Hur väl taktar ditt företag med i utvecklingen?

Placera dina affärskunskaper allra längst fram med IHM Business School