Digital Marketing? Börja här.

När man diskuterar digital marknadsföring och de möjligheter som finns, tenderar man att fastna i de mest moderna och extrema lösningarna. Samtidigt brottas man ofta med de grundläggande sakerna i de flesta bolag. Här följer sex vägledande tips till att komma igång med Digital Marketing.

1. Skapa samsyn i organisationen

I många fall är den digitala marknadsföringen fortfarande någonting som lever i periferin. Många företag har inte påbörjat sin resa eller tvivlar på effekten. De insatser och projekt man bedriver är oftast något som enbart berör och engagerar ett fåtal. För att ha en möjlighet att göra en förändring behövs en samsyn på problem och möjligheter, där flera olika avdelningar och funktioner behöver vara närvarande.2. Få med de som bestämmer

Om inte styrelsen, eller åtminstone ledningen, är villiga att prioritera och på allvar adressera de förändringar som måste ske, blir resultatet ofta därefter. För att kunna genomföra ett strukturerat, bra och fungerande arbete med digital marknadsföring behöver det förankras i både ledning och organisationen i övrigt. Frågorna som måste få ett svar är basala;

  • Varför gör vi detta?
  • Vad förväntar vi oss?

Om inte svaren på dessa frågor finns, blir styrning och arbete framåt i bästa fall inte så bra, i sämsta fall kontraproduktivt. Vill man förändras, måste man mena allvar och få med sig de som bestämmer.

3. Google Analytics

Se till att verkligen få ordning på Google Analytics eller det analysverktyg ni använder. Utan tillgång till data samt kunskap hur ni får fram den är det svårt, nästintill omöjligt, att driva ett strukturerat arbete. Oavsett kanal eller teknisk lösning - och det är inte svårt, en kort vägledning och man är igång!

4. Sätt upp mål

Att få ordning på något så enkelt och självklart som att linjera de mål man har för digital marknadsföring med företagets övergripande mål kan låta enkelt, men saknas i många fall. Man har ofta satt mål och nyckeltal som är lite tagna ur luften.

Så börja med att se till att de mål ni arbetar för att uppnå, och investerar pengar i för att driva ytterligare, verkligen driver företaget åt det håll ni vill.

5. Kom igång

Det är självklart så att branscher förändras, exempel som Uber samt AirBnB nämns i vartannat inlägg vi läser på LinkedIn. Det sker väldigt stora förändringar i många branscher och fler kommer att utmanas. Men samtidigt gäller det faktiskt att komma igång.

Många gånger är det viktigaste att komma igång med något. Se först över vad som fungerar och utveckla vidare baserat på det. Vi behöver inte alltid göra stora strategiprojekt eller förändra hela vår affär.

6. Fortsätt arbetet i små sprintar

Oavsett om det gäller en annonskampanj eller ett nytt verktyg bör alltid inställningen vara att arbeta i mindre sprintar. Det vill säga börja i mindre skala för att sedan, när resultaten visar sig, investera mer pengar och resurser. Vi måste bygga en kultur och processer som tillåter oss att testa och förändras över tid. Det viktiga är att man testar, utvärderar och tar med sig de lärdomar man får på vägen.

Max Wimnell, Vekst, lärare på IHM Digital Marketing och utvecklingspartner till IHM inom digital marknadsföring.


Prenumerera på IHM Update

Få lästips, nyheter, inbjudningar, specialerbjudanden och mycket annat