Den fantastiska lilla larmknappen i din hjärna

Samtidigt som förändringstakten ökar och omvärlden blir alltmer komplex och oförutsägbar, är vår biologiska anpassningsförmåga alltför långsam sett ur ett evolutionistiskt perspektiv.

Många av hjärnans viktigaste funktioner fungerar på samma sätt idag som för miljoner år sedan då vi levde under helt andra livsbetingelser, ständigt på vår vakt för att inte bli offer för hungriga rovdjur.

Vilken typ av ledarskap behöver du utveckla?

Jämför våra mest populära ledarskapsutbildningar.

Hjärnans viktigaste uppgift är att säkerställa vår överlevnad. Det är en nedärvd och automatisk funktion som vi har att tacka för att människan som art har överlevt på jorden. Det intressanta med denna överlevnadsfunktion är att den är lika aktiv i dag som den var för miljoner år sedan, fastän vi (förhoppningsvis) inte behöver smyga runt i korridorerna på jobbet i rädsla för att bli uppätna.


Amygdala kan liknas vid ett brandlarm som ständigt skannar av omgivningen i jakt på något som avviker från det normala.


Vårt överlevnadssystem styrs i huvudsak av amygdala, en fantastisk liten apparatur placerad djupt inne i hjärnan. Amygdala kan liknas vid ett brandlarm som ständigt skannar av omgivningen i jakt på något som avviker från det normala.

Om amygdala upptäcker något som den tolkar som en fara (verklig eller inbillad), sätts hjärnans alarmsystem igång, och adrenalin och kortisol (stresshormon) skickas ut i kroppen för att göra oss alerta och stridsberedda så att vi kan fly faran – eller angripa den. Processen är supersnabb och reflexmässig, vilket gör att vi är oförmögna att agera utifrån ett medvetet val.

När alarmsystemet aktiveras hamnar hjärnan i det som neuroforskare kallar för hotläge och vi blir reaktiva, instinktiva och inställda på att skydda oss. Vårt förnuft kopplas bort och vi är inte längre mottagliga för kvaliteter som samarbete, kreativitet och flexibilitet.

Vad innebär det för oss i arbetslivet att vi styrs av denna uråldriga och i många stycken omedvetna funktion? En sak är säker, det rimmar ganska illa i dagens komplexa tillvaro, där förmågor som reflektiv och förnuftsmässig anpassning värderas högt tillsammans med medvetna processer som prioritering, fokusering och samarbete.

I nästa blogginlägg undersöker vi vilka händelser och situationer på jobbet som kan utlösa hjärnans alarmsystem och försätta våra hjärnor i hotläge.

Maria Tornberg

Maria Tornberg brinner för att utveckla och träna ledare och ledningsgrupper med fokus på att maximera den affärsmässiga kompetensen. Är beteendevetare och certifierad i neuroledarskap, samt har forskat om effektiva ledningsgrupper.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före