8 steg till strategisk kompetens-försörjning

Strategisk kompetensförsörjning leder till nöjdare medarbetare och rätt kompetens för företaget. Men vad är egentligen en kompetensförsörjningsstrategi? Finns det en modell för kompetensförsörjning? Detta med mera tar vi upp i den här artikeln.

Vad är strategisk kompetensförsörjning?

Strategisk kompetensförsörjning är att målmedvetet styra kompetensutveckling för att stötta de övergripande affärsmålen. Det gäller kompetens på individ-, avdelnings- och organisationsnivå. Styrdokumentet för arbetet blir generellt en kompetensförsörjningsstrategi – eller kompetensstrategi som det också kan kallas.

Arbetsmarknaden har blivit mer rörlig än tidigare. Samtidigt upplever många företag att det är svårt att hitta rätt kompetens. Allt medan arbetsmarknadens behov utvecklas i takt med faktorer som digitalisering och globalisering. I och med det blir det allt viktigare för företagsledare att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

8 steg – så jobbar du med strategisk kompetensförsörjning

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning kan inbegripa bland annat:

 1. Forma mål för kompetensförsörjningen utifrån affärsmålen
 2. Kompetenskartläggning och kompetensanalys
 3. Att sätta en kompetensförsörjningsstrategi för att möta behoven
 4. Stötta de som praktiskt ska utföra strategin
 5. Kompetensutveckla anställda
 6. Rekrytera med kompetensförsörjningsstrategin i åtanke
 7. Justera roller eller organisation
 8. Utvärdera och justera kompetensförsörjningsstrategin längs vägen

Det vinner du på en kompetensförsörjningsstrategi

Så varför ska du ha en kompetensförsörjningsstrategi? Är det inte bättre att lösa problem i takt med att de uppstår? Nja.

I vissa fall måste naturligtvis problem kunna lösas på studs, men i största möjliga mån kommer det gynna organisationen att jobba målinriktat och preventivt. Inte minst genom att ha en kompetensförsörjningsstrategi som ger vägledning.

Om företaget har en viss personalomsättning, varför inte från början ha en successionsplanering i linje med den?

Vad gör ni om en nyckelperson slutar – vad är plan b?

Naturligtvis kan ni inte bygga en backup av hela organisationen. Däremot kommer en kompetensförsörjningsstrategi underlätta ledningens kommunikation och arbete i förhållande till medarbetare, kunder och samarbetspartners.

En kompetensstrategi kan också fånga upp möjligheter som annars hade fallit mellan stolarna.

I en undersökning från IBM från 2016 utreddes anställdas val att byta jobb. Undersökningen visade att en av de topp 3 anledningarna till att lockas av ett nytt jobb är att få använda alla sina existerande kompetenser.

Att tappa anställda för att de inte får nyttja sin fulla verktygslåda är slöseri med resurser. Inte nog med att anställda som du betalar lön till inte ”används” på ett optimalt sätt – du får dessutom lägga dyra rekryteringskostnader på att ersätta dem när de byter jobb på grund av det.

Modell för kompetensförsörjning – ARUBA

Inom HR används ofta ARUBA som ett sätt att beskriva ”livscykeln” på en anställning – och som en modell för kompetensförsörjning.

ARUBA står för:

 • Attrahera högpresterande personal genom att visa upp företaget som en attraktiv arbetsgivare (mycket av det employer branding handlar om).
 • Rekrytera personer med rätt kompetens och ge dem ett bra första intryck av företaget.
 • Utveckla personalen du har, genom kompetensutveckling baserat på företagets affärsmål.
 • Behålla nyckelmedarbetare genom ett strategiskt arbete för att förbli en attraktiv arbetsgivare även för de anställda.
 • Avveckla de som slutar med professionalitet och empati, för att avsluta relationen med positiv ton.

En fördel med den här modellen för kompetensförsörjning är att den synliggör de delar av processen som ofta hanteras styvmoderligt. Många organisationer lägger majoriteten av sina insatser på att attrahera och rekrytera. Att utveckla och behålla faller lätt i glömska, vilket kan leda till att de anställda uppfattar det som att arbetsgivaren inte bryr sig om dem.

Det går att förebygga hög personalomsättning, men förr eller senare slutar alla på sin arbetsplats. Därför är det en fördel om du avslutar relationen med den anställda på ett bra sätt. På så sätt kan de agera som inofficiella ambassadörer för ditt varumärke.

ARUBA-modellen synliggör alltså behovet av en tydlig plan för kompetensförsörjning. Den visar också på en grundstruktur för vilka delar som bör ingå i en heltäckande kompetensstrategi.

Ta hjälp med strategisk kompetensförsörjning

IHM Business School har jobbat med affärsutveckling och företagsutbildningar i över 50 år. Genom ett stort nätverk med över 2000 företagssamarbeten - skräddarsydda utbildningsinsatser, företagsakademier och inom yrkeshögskolan - håller vi oss á jour med näringslivets behov och önskemål. Allt för att kunna erbjuda affärsmässiga utbildningar.

Så kontakta oss om du behöver hjälp med att sätta en kompetensförsörjningsstrategi – eller stöd i det praktiska genomförandet för att nå ert drömscenario.

Kompetensutveckling parallellt med jobb

Hitta utbildningen som tar dig och ditt företag till nästa nivå