8 steg för att rusta din organisation att möta ständig förändring

Förändring är numera en integrerad del av vår vardag – ett fullständigt självklart normalläge.

Därmed är förändringsledning som begrepp och metod för att säkerställa företags innovations- och konkurrenskraft passé. Dagens arbetsliv kräver Change by default.

Och hur jobbigt är inte det!

Insikten om att vi måste ta oss an arbetslivet via Change by default är tuff. Den innebär att de allra flesta måste lära nytt och lära om. Det som var framgångsrikt igår är fällor i dag.

Jag har jobbat 30 år i flera stora, etablerade företag. Som medarbetare, som arbetsledare och som högsta chef. Jag har själv sett och levt med kontraproduktiva system, omoderna metoder för såväl ledar- som affärsutveckling samt dysfunktionella processer för möten, beslut och medarbetarutveckling.

Sedan ett år är jag konsult och jobbar med just förändringsarbeten. Det ger mig möjlighet att titta på verksamheterna med ett utifrånperspektiv.

Jag ser chefer som vantrivs. Jag hör medarbetare som helt tappat sugen. Det är frustration och uppgivenhet.

Dagens organisationer och arbetsliv motsvarar inte de förväntningar som vi som individer har – eller de krav som en allt snabbare omvärld ställer.

Här krävs akut förändring för den som vill lyckas.

Den som inte ständigt rör sig och utvecklas förlorar. Vi ser det redan.

Jag vill stryka uttrycket att leda i förändring. Vi måste i stället lära oss att leva i ständig förändring. Det är det som är Change by default.

Här utmanas det mesta som vi vant oss vid i en ”top-down-organisation”. Här bygger vi om chefens roll, medarbetarnas mandat och de modeller vi har haft kring utveckling och prestation. Här mäts inte längre (enbart) produktivitet och effektivitet utan framför allt kreativitet.

När ett beslut på andra sidan Atlanten omedelbart och obarmhärtigt kan påverka din lokala verksamhet, när en teknisk innovation i ett slag kan omkullkasta din affärsmodell och när konkurrenten hittar en ”genväg” som du aldrig trodde var möjlig … ja, då är det den mest snabbrörliga och kreativa som ”tar hem matchen”.

Så. När det mesta faktiskt är oförutsägbart - hur ska vi då ta oss an vårt arbetsliv?

Det finns flera viktiga steg att ta för att bygga den attityd och kultur som jag tror krävs för att nå framgång. Jag listar några här.

1. Change by default - lär dig att uthärda röran

Från och med nu måste vi gilla otydlighet och rörlighet. I Change by default ser vi möjligheterna i det oväntade. Vi ska ju bokstavligt talat navigera i djupa vatten med nya instrument och verktyg mot okända mål.

2. Change by default – lär dig att förstå luddiga chefer

Chefen, vd:n eller styrelsen som ”vet allt”? Som samlar sin ledningsgrupp och med förproducerad agenda och tydligt underlag fattar beslut och sedan kommunicerar dem och förväntar sig accept från alla?

Glöm det!

Här måste du lära dig att tolka och förstå luddiga och flummiga chefer som inte själva får traditionell vägledning ”uppifrån”. Här är det snabba strategikast och visioner som byggs om från en vecka till en annan. Och du förväntas bidra och ”hänga med”.

3. Change by default - lär dig att lära

Framtiden tillhör de nyfikna. Vi måste gilla att driva oss själva, söka vår egen utveckling och alltid lära och lära nytt. Inte genom ”kompetensutvecklingsmål” enligt en mall i ett årligt medarbetarsamtal.

Nej, i Change by default har varje medarbetare en egen utvecklingsbudget. Här finns en tilltro till att medarbetaren själv inser vad hen behöver bli bättre på, utmanas i och bidra med.

4. Change by default – lär dig experimentera

Testa. Pröva. Och pröva igen. När osäkerheten är som störst är det den modiga och okonventionella som har försprång.

Och här är det också självklart att den som vågar sig på en innovation eller ett test, men ändå får på käften, skyddas och värnas. Där vi inte bara har Change by default utan också Safe by default.

5. Change by default – lär dig att bidra

Här måste chefen en gång för alla kliva ner. Det är inte pyramider som gäller för den som vill ta täten.

I Change by default är det organisation som snabbast förmår ställa om till en cirkulär, transparent arbetsplats som klarar sig bäst. Där hierarkier och stuprör rivs, där vi ”organiserar prat” och samarbeten och där alla kan och vill kommunicera. Här ställs höga krav på medarbetarna – också inom områden som tidigare varit ”ledningens ansvar”.

6. Change by default – lär dig att samarbeta

Det här är inte ett bygge för lonely riders eller subkulturer. Här krävs förmåga att samarbeta och en insikt om att alla delar av en enhet, en avdelning eller ett företag bidrar till framgång. Och här finns incitament och modeller för hur du hittar oväntade konstellationer. För det är när helt nya kompetenser möts och utforskar tillsammans som det nya, kreativa föds.

7. Change by default - lär dig att må gott

Puh. I detta höga tempo och med dessa höga krav på medarbetare och chefer ska vi också trivas och må gott. Skapa ett hållbart arbetsliv med balans och schysst arbetsmiljö.

Framgångsrika företagare kommer att förstå det centrala i att investera i medarbetarnas fysiska och mentala hälsa. Om vi ska orka och om vi ska kunna leva upp till kraven att vara kreativa och innovativa behövs bland annat mental avspänning för att hjärnan ska våga gå utanför ”det redan tänkta”. Yoga, meditation, mindfulness samt reflektion tillsammans med kollegor är några verktyg som kommer att vara självklara.

8. Change by default - lär dig att fatta beslut

Kanske det allra svåraste i detta paradigmskifte. Vi vill ju så gärna ha facts & figures, gedigna analyser och guidelines/policies när vi bestämmer oss.

Men sorry.

Nu är det (troligtvis) inte instruktionsböckerna eller seniora branschpersoner som kommer att vägleda dig. Nu måste du våga lita på magkänslan och framför allt: bygga relationer och kompetenta team runt dig som du snabbt kan bolla med och ta hjälp av.

Och när du väl fattar beslutet:

Stå för det.

Låt dig utmanas i det.

Ändra dig om det behövs. (No big deal!)

Och:

Vet också att du har allas stöd.

Eftersom Change by default kräver så mycket av dig och ditt mod bygger vi också ett system av självklar tolerans, tillit och trygghet. I Change by default är kraven höga – men vi tar självklart hand om varandra.

Ylva M Andersson

Ylva är journalist och medieprofil med mer än 30 års erfarenhet från några av landets största medieföretag. Bland annat som högsta chef för TV4, Sveriges Radio och SVT i Göteborg. Hon har gedigen erfarenhet av att skapa innovativa och framgångsrika organisationer och leda komplexa förändringsarbeten. I dag driver Ylva bolaget MAY Strategies AB med fokus på ledarskap, medarbetarskap och arbetsliv i förändring.

Den 9 maj är hon IHM:s talare på Sveriges HR Förenings event i Stockholm för chefer i offentlig sektor. Hon talar hon om att lära sig leda och leva i kaos. Change by default.

Det här är hennes premiärblogg kring förändringsledning hos IHM.