VD för en tom arena och ingen aning om vad jag ska göra!

Ja, så avslutar Fredrik Granting, VD på Göransson Arena i Sandviken, den första delen av vår intervju.

…nu är det dags att ta reda på hur det gick för Fredrik i hans nya roll, på en ny ort och med nyvunna kunskaper som diplomerad marknadsekonom på IHM.

– Så vad händer när du sitter första dagen på kontoret Fredrik?

– Efter att ha hälsat på några av mina nya medarbetare, gått runt lite i anläggningen så sätter jag mig ner och funderar över vad jag gett mig in på. Även om det nya jobbet tangerade mycket av min tidigare erfarenhet från restaurang, sport och eventbranschen så var det något helt nytt och jag kände mig rätt liten just då.

Det här var inte bara nytt för mig, det var nytt för delar av min organisation och det var nytt för Sandviken. Jag insåg att jag inom tre månader måste presentera en affärsplan för styrelsen och det var också det jag satte igång att jobba med.

– Lite ”Jag kan själv”-känsla?

– Ja, så var det nog. Jag kände mig otroligt osäker i mitt ledarskap och jobbade då med de bitar som jag kände att jag kunde själv. Jag satte också upp ett mål: ”Om jag är kvar om 36 månader då har jag lyckats” - men jag visste inte hur jag skulle göra för att uppnå målet. Så här i efterhand så kan den målbilden kännas lite destruktiv.

Jag börjar sakta lära känna min organisation och får till slut presentera min affärsplan för styrelsen och nu märker jag en tydlig skillnad på kommunal verksamhet med all politik som skulle tas i beaktande jämfört med den privata affärsvärlden jag kom ifrån där man bara kunde köra på. Här stöter jag på en del problem men får också väldigt bra stöd av flera i min organisation så till slut är affärsplanen godkänd och det är upp till bevis på riktigt.

– Hur tänker du i den här situationen när du känner dig osäker i din ledarroll, du ska ändå leda en ganska stor organisation som hanterar många typer av event.

– Till en början så slänger jag mig in i det operativa på golvet med liv och lust för det känner jag att jag behärskar med mina tidigare erfarenheter men det är också här det går fel -det finns folk som tycker att jag inte har där att göra eller att jag borde ha bättre saker att göra, och det är helt rätt tänkt, men jag tänkte inte så då. Jag såg inte att jag klampade in på andras ansvarsområden, jag såg inte vad jag skulle göra istället, men jag känner att processen inte går direkt framåt.

– Och vad gör du då?

– Med mina tidigare goda erfarenheter från IHM så tar jag kontakt med dem för att se vad som finns för möjliga program jag kan gå för att leda mig rätt i situationen. Tillsammans med en rådgivare så kommer jag fram till att läsa IHM Affärsinriktat ledarskap och det blev riktigt bra. Det är ett väldigt processinriktat program där man får direkt feedback på sitt eget beteende kopplat till affären.

Jag fortsatte direkt med IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap (då hette den Utvecklande ledarskap) för att få verktyg att leda mina medansvariga och för att bli den ledare jag vill vara, en ledare som skapar motiverade och kreativa medarbetare och där vi alla känner att vi ska ta, och ha, ansvar för verksamheten.

Ulf Rosenberg som var vår handledare var otroligt duktig på att få alla oss i gruppen att förstå utifrån vårt eget perspektiv och vår verksamhet. Jag började från dag ett att använda mig av mina nya insikter och har successivt implementerat tankar i min organisation och även för mig själv. Allt går inte över en natt, men sakta har bitarna börjat falla på plats.

– Kan du mer konkret exemplifiera vad du gjort?

– Ja, exempelvis har jag jobbat för att alla medarbetare ska ställa sig frågan ”hur kan jag som enskild individ bidra till att vi når upp till de lönsamhetskrav som vår uppdragsgivare har ställt?”. Jag och mina medansvariga har sedan arbetat för att stötta medarbetarna, framförallt i deras utveckling kunskapsmässigt, vilket medfört att många har kunnat ta ett större ansvar och att vi har lyft oss som organisation. Jag jagar inte siffror, jag är stöd för mina medansvariga och i slutändan så uppnår vi det resultat som förväntas eller till och med bättre!

– Och hur blir du ett stöd för din organisation?

– Närvaro här och nu! Vi har utvecklingssamtal där vi gemensamt sätter en ram som varje enskild individ ska verka inom och vi stämmer av och korrigerar utifrån utfall. Här handlar det också om att ge tid, jag måste prata med alla, något som jag initialt var dålig på, för att lära känna alla, inte bara på jobbet, utan även vad de gör utanför våra väggar.

– Låter som det tar mycket av din tid?

– Ja, och det är precis det som är meningen. För om jag kan få alla att känna sig delaktiga och ta ansvar så kommer vi gemensamt nå dit vi ska. Och om alla tar ansvar för sig själva så kommer också vår organisation bli oerhört effektiv - då får vi tid att korrigera det vi kan göra bättre, det är en ständig process. Kan jag vända tillbaka frågor från mina medansvariga så att de själva ger svaret så bygger vi också självkänsla hos alla individer, även mig själv.

– Och hur har det gått rent resultatmässigt?

– Jag sa tidigare att jag satte upp det egna målet att om jag var kvar efter 36 månader så hade jag lyckats. Idag känns det målet lite naivt, för i takt med min egen utveckling och förståelse för min roll som ledare så borde mina mål varit till exempelatt skapa en trygg organisation som är mindre personkänslig och där är vi idag! Naturligtvis så har vi också ekonomiska mål och 2015 kommer vi att leverera det bästa resultatet någonsin, vi förbättrar vårt resultat med 20 % jämfört med året innan. Vi är en kommunal verksamhet och alla våra mål är inte kopplat direkt till ekonomi, vi ska också vara en del av Sandviken och regionen där folk känner nytta och stolthet, och det skulle jag idag våga påstå att vi har uppnått.

Men det jag är mest stolt över är att jag vet att det är VI, inte jag som har skapat detta!

– Låter som ni gjort en fantastisk resa och jag tackar för att jag fick komma hit, men jag måste avsluta med att fråga vilken din drömartist är att få hit?

– Lätt, Green Day! Skulle vara fantastiskt att få se dem på scen här inför ett fullsatt Göransson Arena! Du ska ha tack för att du kom och jag hoppas vi ses igen. Och nu ville du träffa några av mina medansvariga?

– Det stämmer, jag tänkte att de skulle få säga sitt, i hur du och organisationen utvecklats.

– Spännande, det ser jag fram emot att läsa.

Fredrik visar mig till ett konferensrum en våning upp och jag träffar Ekonomichefen Eva-Lena, Projekt & Event ansvarige Vencke och Försäljningschef Anna-Karin för att som en sann skjutjärnsjournalist gå på djupet: Är det sant allt det Fredrik sagt, är allt så bra som det ser ut?