Välkomna säger vi till RO-Gruppen!

Vi på IHM är mycket glada över vår nya företagskund RO-Gruppen och stolta över att ha fått förtroendet att utveckla RO-Gruppens ledare.

Varmt välkomna till IHM!

Kort om RO-Gruppen:Med 150 anställda och ett brett nätverk av duktiga underentreprenörer är RO-Gruppen idag ett av Sveriges snabbast växande byggföretag inom entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering.

I Göteborgs- och Sjuhäradsregionen bygger RO-Gruppen moderna fastigheter, anpassar kontor efter unika hyresgästbehov och genomför om- och tillbyggnationer. Med unika kompetenser inom konceptbyggnation och butiksetablering har dom hela Skandinavien som arbetsplats.

En av RO-Gruppens styrkor är att man har bibehållit en entreprenörsanda och ett starkt driv att varje dag anta nya utmaningar och omsätta sina kunders idéer och behov i verkligheten. Framtiden är under uppbyggnad.