Högsta betyg för projektledar-läraren Thomas Saastad

Thomas Saastad är ny som lärare för projektledning vid IHM och redan i sin första kurs utmärktes han av sina utbildningsdeltagare med högsta betyg - 5,0 i kursutvärdering. Vi tog ett snack med Thomas om hur man gör för att lyckas projektleda och utbilda på absolut högsta nivå.

Thomas Saastad profil.jpg

Varför valde du att ägna dig åt utbildning och lärande?

– Jag har alltid attraherats av att lära ut och umgås med andra människor, i rollen som konsult så har jag genom många år utbildat både formellt och informellt. Efter över 20 år i konsultbranschen besitter jag mycket erfarenhet och kompetens, så att lära ut är ett fantastiskt sätt för mig att kunna dela med mig av min erfarenhet och kunskap till andra.


Ta dina projekt till en helt ny nivå - bli certifierad projektledare med IHM


Vilken är din professionella bakgrund?

– Jag har lång erfarenhet av IT-branschen i olika roller som projektledare, förändringsledare, konsult och chef. Jag har arbetat med stora och komplexa organisationer inom privata, statliga och kommunala verksamheter med ambition att se till att IT ger nytta för verksamhet och användare. Jag är högskoleutbildad i pedagogik, ledarskap, projektledning och förändringsledning och är certifierad projekt- och förändringsledare.

Du är ny i din roll som lärare här på IHM, hur kom dit hit?

– För mig har IHM alltid varit ett väldigt starkt varumärke. Jag har själv utbildat mig på IHM och även skickat medarbetare på utbildning på IHM och alltid fått en god känsla av vad IHM står för. När jag kände att det var dags för mig att börja undervisa igen, då var det ett naturligt steg att kontakta IHM.

Ja det har landat väldigt väl. Deltagarna från IHM-utbildningen Projektledning har gett dig ett kursutvärderings-snitt på 5,0 vilket är det högsta betyget en lärare kan få. Vad gjorde du rätt?

– För mig är det viktigt att hålla en röd tråd under lektionerna och vara väl förberedd med ett genomtänkt upplägg. Sedan är det viktigt att varva teori och praktik på ett bra sätt vilket också är i linje med IHM:s egen metodik.

Hur skulle du sammanfatta din pedagogik i utbildningen?

– Mitt mantra är att göra det som är svårt enkelt. Det är många områden inom projektledning som kan upplevas väldigt komplext och jag är väl relativt bra på att beskriva, förenkla och exemplifiera svåra saker på ett förståeligt sätt. Det är dessutom viktigt att visa på engagemang, gott humör, prestigelöshet och omsorg i utbildningssammanhang. Jag som lärare är till för deltagarna och det är viktigt att visa på detta. Jag har själv deltagit i många utbildningar där läraren inte riktigt har nått ut till eleverna, och inlärningen och upplevelsen blir därefter.

Vad är egentligen projektledning, hur fångar utbildningen begreppet?

– Projektledning är ett väldigt brett område som kräver många färdigheter och förmågor. I vår utbildning har vi delat in projektledning i tre områden:

  • Det ena är metodiken, hur du rent praktiskt jobbar med olika ramverk, metoder och verktyg för att åstadkomma det som ska göras inom projektet.
  • Det andra är ledarskap och grupputveckling, hur man skapar framgångsrika team och leder, styr och hanterar projektdeltagare och intressenter genom projektets olika faser.
  • Det tredje är den affärsmässiga aspekten där du säkerställer att man drar igång rätt projekt med rätt förutsättningar.

För att bli en riktig duktig projektledare behöver man behärska dessa tre olika områden båda teoretiskt och praktiskt. Det tar lång tid att skaffa sig den erfarenhet som behövs, då projektledning består av så många olika kompetenselement. Ett gott råd är att se till att arbeta långsiktigt och systematiskt för att säkra framgång och utveckling.

Hur ser du på framtiden?

– På ett personligt plan ser jag mycket positivt på framtiden. Jag är snart 50 och har hittat en inre trygghet och kompasskurs som innebär att jag framöver kommer kunna fortsätta göra det som motiverar och utvecklar mig. Ur et samhällsperspektiv är jag också positiv, även om vi står inför stora utmaningar kopplat till nya ekonomier, nya organisationsformer och ny teknik. De organisationer och verksamheter som inte kan anpassa sig till en högre förändringstakt framöver, kommer få det tufft.

Hur tror du samhället kommer fortsätta utvecklas i denna höga hastighet?

– Min förhoppning är att den pågående pandemin kommer ge en varaktig förändring gällande de värderingar och den kultur som präglar många i dag. Jag hoppas på ett mera medmänskligt samhälle, där vi sänker tempo, blir duktigare på att uppskatta det enkla och tar hand om varandra på ett bättre sätt, med syfte att skapa ett mera hållbart socialt samhälle.


Namn: Thomas Saastad

Ålder: 48 år

Bor: Göteborg

Familj: Fru, två barn

Intressen: Idrott, bollsport, går också nybörjarkurs i kickboxning


Bli certifierad affärsledare

med Business Executive Degree